22.10.19

Vanha teos villateollisuuden alalta

Teknillinen aikakauslehti 7-8, 1925

Vanha teos villateollisuuden alalta on viipurilaisen Johannes Leistenin julkaisema ja puolustama opinnäyte (väitöskirja) Turun Yliopistossa 30 p. lokak. 1765. Tämä opinnäyte on kirjoitettu silloisen kemianprofessorin Pietari Adrian Gaddin johdolla ja arvellaan osittain Gaddin kirjoittamaksi. Opinnäytteen nimi on "Chemiens Tillämpning till Ylle Manufacturers Förbätring. Förra Delen" (toista osaa ei ole ilmestynyt). Tämänluontoiset yliopistolliset väitöskirjat ja julkaisut tuottavat jonkunlaista selvyyttä 17-vuosisadan teollisuustoimintaan Skandinaviassa. Lyhennetyn selostuksen väitöskirjan yhdeksästä pykälästä julkaisee Intendentti Torsten Althin aikakauslehdessä Skand. Tidskr. för Textilindustri 1925 N:o 1—2.

Villanpesussa tapahtuu jo kemiallinen käsittely Diacrisis Chemica, jota vesi yksin ei saa aikaan, vaan suorittavat puhdistuksen Lixivia alcalina. Kun villa sen jälkeen kuivataan, tapahtuu operatio Chemica. Villan öljyäminen on emollitio Chemica. Sen yhteydessä käsitellään kasvi- ja eläinrasvojen sopivaisuutta villan rasva-aineiksi. Neljännessä pykälässä selostetaan englantilaisia lakeja villakankaiden laaduista ja painoista. Viides pykälä selostaa loimien liimausta. Kuudes pykälä selostaa erilaisia kankaita, antaa ohjeita lammasrotujen ja villojen jalostuksesta sekä lajittelusta vieläpä muistakin huomattavista seikoista kehruussa, kutomisessa ja värjäyksessä. Seitsemäs pykälä kertoo villain sekoittamisesta ja kuosikankaista. Kahdeksas pykälä tekee selkoa vuohien ja kamelian villoista vieläpä erikoisista kangaslaaduista, joita valmistettiin Brabantissa ja Engelannissa. Näistä mainittavia olivat Gobelinit ja Brysselin tuotteet. Yhdeksäs eli viimeinen pykälä selostaa villakankaiden vanutusta ja sen ajan käsityskantaa vanutussavesta, joka oli vain hienoa savea (argilla) tai aikalisia maalajeja terrae alcalinae, sillä niiden alkali on kankaan rasvojen kanssa n. s. materia soponacea.

Ei kommentteja :