13.10.19

Karvojen värjäyksestä

Suomen Teollisuuslehti 8, 15.4.1896

Parafenylendiamiini, jota ensin Ranskassa käytettiin karvojen värjäykseen, antaa niille sysimustan värin. Käytetään 2 % vesiliuvosta, johon on lisätty 1,5 % natriumihydraattia (syöpänatronia), tahi voidaan liuvos natriumihydraalin asemasta tehdä selvästi alkaaliseksi ammoniakilla ja kehittäjänä käytetään neutraliseerattua vetysuperoksiidia. Vaaleammat tahi tummemmat värivivahdukset saadaan syntymään eri-vahvoilla liuvoksilla. Jos käytetään natriumihydraatilla sekoitettua liuvosta, on sitä käyttäessä oltava varovaisia. Värjäystavalle on E. Erdman ottanut patentin. Tämän batentin mukaan voidaan käyttää karvojen, turkiksien, höyhenten y. m. värjäykseen n. k. p-amidofenooleja. Semminkin metyyliä-p-amidofenooli, joka kaupassa tunnetaan rikkihappoisen metoolin nimellä, ja di-amidofenooli, jota kaupassa kutsutaan rikkihappoiseksi amidooliksi. Turkikset kastetaan 200 gr. meetolia. 5 litr, vettä ja 200 sm3 ammoniakkia (25%) tehdyssä seoksessa, pannaan 24 tunniksi ulkoilmaan ja kuivataan. Metooli värjää ruskeaksi, amidooli taasen punaruskeaksi.

Ei kommentteja :