18.4.19

Ur utlandets dagskrönika. Passionerade dräkter.

Dagens Press 46, 8.5.1914

Om en af de mest bekanta Londonherrskräddares modedekret vinner gehör, kommer den eleganta herrvärlden under den kammande säsongen att erbjuda en färgrik anblick. I ett hotell i London framförde ifrågavarande, tongifvande beklädnadsartister för några dagar seden inför ett utvaldt sällskap af sakförståndiga och dandies de nyaste skapelserna af sin fantasi. Man fick skåda mullbärsfärgade dräkter, heliotropfärgade jaketter, tyger i preussiskt blått och marinblått samt mönster, som i färgsammanställningarnas djärfhet lämna långt bakom sig hittills i herrdräkter vanliga koloristiska färgverkningar. Det bästa med denna de nya herrmodernas färgorgie är, att de nya tygerna verkligen taga sig förträffligt ut och ingalunda stöta mot god och utsökt smak. Skräddaren själf uppträdde i en sakkodräkt, i hvars tyg svart och rödt i noggrannt afvägda nyanser verkade utmärktväl. Bland de nya, ovanliga koloristiska harmonier som uttänkts af de engelska klädesfabrikanterna — antagligen icke utan påstötning af skräddaren ifråga — må nämnas, violett och guld, mullbärsfärg och sepia, malvafärg och nötbrunt, indigoblått och marinblått, påfågelblått och purpur, purpur och marinblått, mossgrönt och malvafärg, kopparröd och kornblått, och i bredd meddessa enfärgade sommartyger i ametistfärg. Jämte hvarandra verka dessa dräkter lifliga och färgglada, hvar för sig betraktade åter knappast påfallande och betona blott ett afskaffande af de entoniga och dystra färgerna under de senaste åren. "Passionerade dräkter"! sade skräddaren-konferensieren med en underton af själfironi. Att dessa färger stå i öfverensstämmelse med vår smakriktning, bevisar en omständighet, som talar tydligare än en enskilds åsikt. Det är ett faktum, att de stora herrskrädderifirmorna i London redan beställt af dessa tyger i fast räkning partier till värde af flere hundratusen mark och detta icke blott för sommar- utan äfven förvintersäsongen. Det råder således intet tvifvel om, att äfven dan stundande vintern icke kommer att blefva otrogen den nya färgglädjen i herrmoderna.

Ei kommentteja :