3.4.19

Sävelet ja värit.

Suomen musiikkilehti 2, 1924

Ruotsalainen luonnontutkija Lundborg on julkaissut tutkielman siitä ilmiöstä, että monet ihmiset jonkun sävelen kuullessaan kuvittelevat myös näkevänsä määrätyn värin. Jo ennenkin on tieteellisesti tutkittu tätä ilmiötä, joka ei kuulu olevan niinkään harvinainen. M.m. kertovat Goethe ja runoilija Otto Ludwig sen havainneensa. Ilmiön sanotaan voivan mennä perintönä. Joillakuilla yksilöillä esiintyy ilmiö niin voimakkaana, että he näkevät värejä, kun vain kuvittelevatkin määrättyjä säveliä, eivätkä sävelien ja värien suhteet koskaan vaihtele samalla henkilöllä, mutta heikkenee ilmiö sinänsä ihmisen vanhetessa.

Ei kommentteja :