9.4.19

Helppohintainen alustusneste öljymaalauksia warten.

Waasan Lehti 51, 9.7.1883

Tawallisen liinöljyn werosta sopii käyttää seuraawalla tawalla walmistettua nestettä öljymaalin pohjaan: 10:een osaan hyytynyttä werta, jommoista teurastushuoneista saadaan, sihdataan 1 osa wanhaa kalkkijauhoa; sekoitetaan yhteen ja annetaan seisoa 24 tuntia. Sitten otetaan pinnalle noussut lika pois: pohjaan laskeutunut kiinteä aine eroitetaan alla olemasta kalkista: kalkki sekoitetaan weteen ja annetaan laskeutua, ja kun se on laskeutunut pohjaan, kaadetaan wesi yllämainitun pohjasatsin sekaan, jonka kanssa se sekoitetaan yhteen. Nyt pannaan hiukan ylimanganihappoista kali-liu'etta (öfvermangansyradt kali) joukkoon estääksensä mätänemistä, ja neste annetaan seisoa 10-12 päiwää. Tämän jälkeen se uudestaan sekoitetaan: ohennetaan, jos niin on tarpeen, wedellä, kunnes se tulee heikon liimaweden kaltaiseksi, jonka perästä se siiwiloidään ja säilytetään suljetuissa astioissa. Hajun parantumista warten sopii panna sekaan muutamia pisaroita lawendeli-oljyä.

Neste pysyy kau'an aikaa pahenematta. Yhden kerran siwellettynä kalkkiseinään, kipsiin, puuhun tahi paperiin, se niin täydellisesti tukkii kaikki hohkoiset, että kun sitten öljymaalia wedetään päälle, niin öljymaali peittää paljoa paremmin, kuin jos olisi alustettu liinöljyllä.

Säästöä saadaan siis sekä sen kautta, että werestä ja kalkista walmistettu neste on halwempaa kuin liinöljy, että myöskin sen kautta, että peittomaalia kuluu wähemmän kuin liinöljyllä alustaessa.

Ei kommentteja :