22.9.15

Nähtyä ja kuultua. Suomen lippu.

Aamulehti 17, 20.1.1918

Suomen lippukysymys on nyt, kun maamme on astumassa itsenäisten kansain riviin, kehittynyt ratkaisuasteelleen. Ilman omaa lippua ei nimittäin riippumaton kansakunta tule toimeen. Se on välttämätön niin aatteellisesti kuin käytännöllisesti.

Oma lippu on kansan kansallisuuden ja valtiollisuuden tunnusmerkki. Siitä se kunnioitus, voipa sanoa pyhyys, jota kansa lippuaan kohtaan tuntee. Sen puolesta toimitaan rauhan askareissa ja sen puolesta tarvittaessa kuollaan. Kaikki se paras, mikä sisältyy isänmaanrakkauden käsitteeseen, keskittyy omaan
lippuun. Siitä huomaamme, kuinka paljon Suomen kansalta on puuttunut, kun sillä ei ole ollut omaa lippua.

Lipun väreiksi sopivat ainoastaan ne värit, joiden merkeissä kansakunta on herännyt itsetietoisuuteen ja luonut omintakeista sivistystä. Ne värit meidän maassamme ovat sininen ja valkoinen. Ne ovat meidän kansallisvärit, sillä yli puolivuosisatainen kulttuuritaistelumme on ne siihen arvoon kohottanut. Sitä vastoin nuo unhosta kaivetut värit, punainen ja keltainen, ovat suomalaiselle kansalle kansallisessa hengessä vieraita ja vastenmielisiä. Ne ovatkin tulleet vain epäkansallisuuden tunnuskuvaksi. Heraldiikan nojalla ja muilla keksityillä loruilla koetetaannyt vihkiä punakeltaisuus Suomen kansallisuuden symbooliksi ja sillä häikäilemättömyydellä, joka aina on ollut ominaista vieraskieliselle harrastuksellemme ja heitä pokuroivalle osalle suomalaista sivistynyttä säätyä, on jo ruvettu käyttäytymään ikäänkuin punakeltainen väriyhtymä vain voisi tulla kyseeseen Suomen lippua valittaessa. Sinivalkoinen on painettu syrjään. Mutta ei se sittenkään käy, niinkuin kansan sydämen sykintää tuntematon "helsinkiläisyys" suvaitsee tahtoa. Kyllä Suomen kansa itse tahtoo määrätä kansallisvärinsä.

Jos kävisi niin onnettomasti, että eduskunta antaisi agitatsionin tunteensa sokaista ja hyväksyisi epäkansallisuuden mielihalut tässä suhteessa, niin asia ei olisi pysyvää laatua. Korjaus olisi tapahtuva ennemmin tai myöhemmin, sillä pelkkä punakeltainen väriyhtymä olisi meidän kansallislipussamme meidän kansalle alennukseksi eikä ylennykseksi.

Ei kommentteja :