25.4.15

Wärjättyjä appelsiineja.

Sosialisti 106, 11.5.1914

Äskettäin ilmoitti eräs hedelmäkauppias myywänsä hywiä weriappelsiineja ja liitti ilmoitukseensa otteen kaupungin tarkastuslaboratorion antamasta todistuksesta, että appelsiinit eiwät ole keinotekoisesti wärjättyjä.

Kun usein huhutaan waärjätyistä appelsiineista, lienee huwittawaa lähemmin tarkastaa wärjäämisen mahdollisuutta.

Appelsiinia werhoo kuori, jonka ulkopinta on kowa ja wäriltään joko keltainen tai punainen. Sisuksen woi helposti jakaa kymmeneen toisistaan tarkasti erotettuun osaan. Näitten osien wälissä on pehmeä, walkoinen ydin, josta jokainen osa hedelmän kaswaessa saa rawintonsa. Jos näitä osia taas tarkemmin katsoo, huomaa niiden olewan muodostuneita pienistä soluista, jotka owat hedelmän mehukkaan nesteen säilytyspaikkoja. Jokainen näistä soluista on tarkasti erotettu toisista ja niitä saattaa olla satoja yhdessä osassa.

Kun nyt tunnemme appelsiinin rakenteen, niin koettakaamme wärjätä se punaiseksi pistämällä se esim. likoomaan punaiseen wäriliuokseen. Jos wäri tunkeutuisi hedelmään, wärjäisi se tietenkin myös kuoren ja ytimen walkoiset osat. Nämä osat eiwät luonnollisessa appelsiinissa milloinkaan ole wärillisiä, oli appelsiini kuinka punainen tahansa. Yleisemmin luullaan, että wäriaine pannaan appelsiineihin ruiskuttamalla. Tämäkin menettely on huono ja sen jälki helppo hawaita, sillä koettaessamme hywin hienokärkisellä ruiskulla ruiskuttaa wäriainetta appelsiiniin, joutuu wäri waan yhteen kohtaan eikä pääse lewiämään niin tasaiseksi kaikkiin 10 osan soluihin kuin luonnon wäri on lewinnyt, ja jos lewiäisikin, wärjäisi se ehdottomasti myöskin ympärillä olewat walkoiset kudokset. Jos siis joku löytää appelsiinin walkoiset kudokset: kuoren sisäpinnan ja osien wälisen ytimen punaisina, saa olla warma, että appelsiini on wärjätty.

Todellisten weriappelsiinien wäri on luonnon wäriä, ja tulee se heldelmään wasta sen kypsyessä. Niinkuin wiinimarjapensaissa toiset tekewät walkoisia, toiset punaisia, toiset mustia marjoja, samaten tekewät appelsiinipuutkin toiset keltaisia, toisen punaisia hedelmiä, ja ainoastaan kehittynyt wiljelystaito woi näitä wärimuunnoksia saada aikaan.

Ei kommentteja :