30.4.15

Våra läsares afdelning. N:o 1,562. Målning af pärttak.

Pellervo 6, 1913

N:o 1,562. Målning af pärttak. Hvilket färgämne är fördelaktigast för pärttak? Vi ha användt s. k. carbolineum såsom grundfärg vid målning inomhus och ämna använda det äfven vid målning af vattentaket. Hvilket färgämne är passligast för målning af det inre af en ladugård ofvanpå carbolineum?
- Landtman från Lundo.

Svar.
Carbolineumoljaär äfven lämplig för pärttak. För att den icke så fort skall afdunsta i den fria luften, vore det bäst att bestryka pärtorna ofvanpå med vanlig s. k. mineral- eller kallvattenfärg, hvilken bildar en färgskorpa ofvanpå billigare i praktiken än de vanliga s. k. slamfärgerna, hvilka kokas hemma. Till målning inomhus kan ni använda samma färger. Till dörrar och fönster kan ni i carbolineum inblanda färg, mörkrödt och gult, samt något tranolja, hvilket bättre binder färgen. En ypperlig träfärg är äfven "Salignum".
- H. R. H.

Ei kommentteja :