16.4.15

För att bleka gulnadt elfenben och andra benarbeten

Industri-vännen 7, 3.4.1890

För att bleka gulnadt elfenben och andra benarbeten behöfves endast att under några timmars tid nedsänka dem i kalkmjölk, beredd af nysläckt kalk, eller ien lösning af 500 grm frisk klorkalk i 2 kgm vatten. Sedan föremålen fått ligga några timmar, tager man upp dem för att se, om de återtagit sin naturliga färg; hvarom icke nedläggas de å nyo, tills de blifvit fullkomligt blekta. Hafva de erhållit den blekhet, man önskar, tagas de upp, afspolas hastigt med vatten och lämnas att lufttorka.

Ei kommentteja :