12.4.15

Mörk palisånder betning

Industri-vännen 7, 3.4.1890

Mörk palisånder betning framställes enl. "P. Ztg" på följande sätt: 100 grm öfvermangansyradt kalium (kaliumpernianganat) lösas i 3 kgm destilleradt vatten, och trät öfverstrykes sedan ett par gånger med denne lösning. Sedan betningen fått värka omkring 5 minuter på trät, så tvättas detta ytterst sorgfälligt med vatten, och de mörkare ådrorna framkallas seda i med ättiksyrad järnbetning (14 %). Trät torkas, oljas och betsas på vanligt sätt. Denna betning kan äfven användas såsom mörk vahlnöts-betning.

Ei kommentteja :