29.4.15

Våra läsares afdelning. N:o 1,564. Om målning.

Pellervo 6, 1913

N:o 1,564. Om målning. Med hvilket ämne bör man utföra målning af pbälifrvttaak,alltsfåör att omkostnaderna icke stora, men taken likväl fås hållbara? Från hvilken affär vore det lämpligast att skaffa tillbehör och hvilket pris hafva dessa?
Afsikten vore att måla inre tak, väg- gar och golf. Borde man till taken och väggarna använda en sorts färg och till golfven åter annan?
De målade delarna borde kunna tvättas med vatten utan att målningen däraf tager skada.
- K. A.

Svar.
Billigast blir det att bestryka pärttak med vanlig mineralfärg, hvarvid färgen kommer att kosta ungefär 8 penni och. arbetslönen 5 penni per kvadratmeter. Brädtak, nya, är det bäst att först bestryka med tunnt lim och sedan med fernissa. Om bräderna äro ojämna, är det fördelaktigast att inblanda i fernissan tunn, genomskinlig färg "lasurfärger". Gamla, fernissade tak gnidas släta med pimpstensmjöl och lackeras sedan ånyo. Mycket nedsmutsade tak målas med täckfärger. Priset är 50—60 penni och 1 mk per kv. meter. Till väggarnas målning kunna användas både mineralfärger, limfärger, i hvilka det är bäst att använda »växt»lim såsom bindemedel, och harzeller oljefärger. De båda sistnämnda målningssätten tåla tvättning. Om man vill hafva väggar, som äro fullkomligt hållbara vid tvättning, bör man såsom öfverdrag använda lack, som vid tork- ningen hårdnar. Prisen äro 15—30 penni, 60—90 penni och 1: 50 per kv. meter. Till golfven kan såsom bestryk- ningsmedel användas carbolineum, pa- raffin och petroleum blandade, eUer oljefärger; priset är 20—40—60 penni per kv. meter.
- H. R. H.

Ei kommentteja :