17.4.15

Blekning af tvätt och hvitvaror.

Industri-vännen 7, 3.4.1890

För att kunna, sedan man med tvål eller såpa tvättat dem, hastigt bleka hvitvaror, lägger man den i ett varmt vattenbad (37-40 Cels), i hvilket man löst en lagom mängd kaliumclorat (clorsyradt kalium) — ½ kgm  clorsyradt kalium på 50 kgm vatten — och hvilket man tillsatt kemiskt ren saltsyra tills svagt sur reaktion inträdt, d. v. s. tills lösningen har tydligt sur smak. Tyget lämnas i detta bad ungefär en timmes tid, hvarefter det lagges under två timmars tid i en ½ prct:ig boraxlösning.

Sedan det fått ligga häri tillräcklig tid. Tages det upp och sköljes upprepade gånger i flod- eller sjövatten samt hänges sedan upp för att lufttorka. På detta sätt behandlbde af linne, bomull eller annan blekbar  växttråd tillvärkade varor, blifva bländande hvita, hvarjämte de äfven förblifva synnerligen mjuka, hvarförutom växttråden i dem ej förstöres.

Föröfrigt kan ett sådant blekningsbad flere gånger användas, om man blott tillsätter smärre kvantiteter kaliumclorat och håller detsamma vid lämplig temperatur genom inledande af varm vattenånga eller genom tillsättande af varmt vatten. Blekt ningen bör af omtanke för arbetaren helst ske i luftiga rum.

(Pol. N. bl.)

Ei kommentteja :