28.4.15

Våra läsares afdelning. N:o 1,565. Om yttre målning.

Pellervo 6, 1913

N:o 1,565. Om yttre målning. Motsvara de s. k. kallvattenfärgerna sitt ändamål vid yttre målning på en  ohyf- lad träyta, t. ex. en stockvägg? Om så är, så hvilket slag af de nämnda färgerna vore hållbarast och  fördelaktigast?
-Inlandsbo.

Svar.
Kalla vattenfärger användas nuförtiden särdeles mycket till målning, ty de blifva jämförelsevis billiga. Hållarbeten  är naturligtvis icke långvarig, men för prisbillighetens skull kan man med dem oftare utföra målningsarbetet. Färgens pris är ungefär 6—10 penni per kv. meter.
H. R. H.

Ei kommentteja :