1.1.15

Kotiwärjäyksestä

Pellervo 11, 1.6.1909

(Katso edellisiä wihkoja)

Wihreitä wärejä taas saadaan:

1). Kanerwista.
Kaswit kerätään wähää ennen kukkimista. Niitä sopii käyttää sekä kuiwina että tuoreina. Kanerwat ja langat ladotaan pataan kerroksittain ja wettä lisätään niin paljon, etta se peittää wärjättäwät langat ja kaswit. Wärjäyksen annetaan ruweta kiehumaan ja sitä keitetään, silloin tällöin hämmentäen, 3-4 tuntia. Jäähtyneinä langat huuhdotaan ja kuiwataan.  Kanerwia käyttämällä saadaan hieno, sammalwihreä, erittäin kestäwä wäri.

[huom. nyk Phragmites australis / Järviruoko]2). Ruowonpäistä. (Arundo phragmites).
Langat wärjätään koiwunlehdillä ensin keltasiksi. Kun owat kuiwaneet, kastetaan ne uudelleen ja asetetaan kattilaan  kerroksittain, hienoksi hakattujen ruowonpäiden keralla. Ruowonpäät owat kerättäwät ennen kukkimista ja woidaan niitä käyttää sekä tuoreina että kuituina. Kilolle lankaa lasketaan tarwittawan noin 8-10 litraa ruowonpäitä. Wettä kaadetaan wärjäykseen niin paljon, että se peittyy ja sitä keitetään tunnin werran ahkerasti lawanteella liikuttelemalla. Langat jätetään liemeen jäähtymään seuraawaan päiwään, jolloin ne huuhdotaan ja kuiwataan. Näin saatu wihreä wäri on sekä kestäwä etta kaunis.

3). Koiranputkista. (Chaerophyllum silwestre).
Lankaa keitetään 2 tuntia alunawedessä sekä kuiwataan. 1 kilolle lankaa käytetään 250 gr alunaa. Koiranputkia ladotaan runsaasti pataan kerroksittain langan keralla, wettä lisätään ja wärjäystä keitetään niin kauan, kunnes langat saawat kauniin, waaleanwihreän wärin. Ne huuhdotaan useammassa kylmässä, koiwuntuhkalipeäwedessä sekä wiimeksi puhtaassa, kylmässä wedessä ja kuiwataan.

H. K.

Ei kommentteja :