11.1.15

Emäntien osasto. Kotiwärjäyksestä kaswiwäreillä.

Pellervo 8, 1.4.1909

(Kts. tämän wuoden 5:ttä wihkoa.)

Keltaisia wärejä saadaan:
1). Koiwunlehdistä.
250 gr alunaa hienonnetaan ja liuwotetaan haaleassa wedessä. Alunaliuwokseen asetetaan 1 kilo Iankaa; wettä lisätään niin paljon, että se peittää langat ja niitä keitetään noin 1 tunnin ajan. Tämän jälkeen nostetaan langat liemestä, puserretaan kuiwahkoiksi ja asetetaan warjoisaan paikkaan kuiwamaan. Isoon kattilaan ladotaan nyt paksu kerros koiwunlehtiä, niiden päälle lewitetään osa langasta ja taasen paksu kerros lehtiä, uudelleen lankaa ja wiimeksi lehtiä. Kattilaan kaadetaan niin paljon wettä, etta langat peittywät, ja asetetaan se tulelle puoleksi tunniksi kiehumaan, jolla aikaa lankoja on ahkerasti liikuteltavia. Keittoastia nostetaan tulelta, peitetään kannella ja jätetään jäähtymään seuraawaan päiwään saakka, jolloin langat otetaan padasta, huuhdotaan huolellisesti ja kuiwataan. Kauniin, kullankeltaisen wärin aikaansaamiseksi tarwitaan noin 30 litraa tuoreita lehtiä kutakin lankakiloa kohti. Parhaita owat juhannuksen aikaan poimitut. Kuiwiakin lehtiä woi käyttää, mutta niitä tarwitsee olla runsaammin kuin tuoreita.

2). Aitasammalista.
Kerätään esim. wanhoilla aidaksilla ja wanhoissa kuusissa kaswawia sammalia. Niitä ladotaan paksu kerros keittoastian pohjalle; päälle asetetaan lankaa ja jälleen kerros sammalia ja lankaa j. n. e. Päällimmäisenä tulee olla sammalia. Pataan kaadetaan niin paljon wettä, etta langat peittywät. Astia asetetaan tulelle sekä annetaan 2 tuntia kiehua. Langat huuhdotaan huolellisesti, wäännetään kuiwiksi, wyyhdit pudistetaan suoriksi ja asetetaan kuiwamaan.

3). Keltalieoista. (Lycopodium complanatum).
Tämä kaswi kaswaa kuiwilla paikoilla metsissä. Lanka punnitaan. Tuoreita tahi kuiwattuja keltaliekoja otetaan kaksi kertaa niin paljon kuin langat painawat. Kaswit asetetaan kattilaan kerroksittain langan alle, päälle ja wäliin sekä pannaan siihen niin paljon wettä, etta langat peittywät. Wäripataa keitetään 2-3 tuntia, jonka jälleen langat wäännetään ja kuiwataan. Wasta tämän jälestä ne huuhdotaan. Näin saadaan hywin kestäwä, punakellerwä wäri.

(Seuraawissa wihoissa muutamista muista wäreistä).

Ei kommentteja :