6.2.14

Waasan puuwillatehdasosakeyhtiö.

Vaasa 25, 1.3.1904

Käytettyjä työpäiwiä puuwillatehtaassa w.1903 oli 264,687 ja palkkoina näistä jaettiin 597,837 mk 12 p. Työwäki, mestarit ja konttorihenkilökunta yhteenlaskettuna tekiwät kaikkiaan 1,094 henkeä, joista 332 miestä ja 762 naista. Näistä oli alle 15 w. 9, 108 15 ja 18 w. wälillä sekä 977 yli 18 w. 6 Häyry, konetta yht. 1,190 hewoswoim. ja 9 höyrypannua, joista 3 on 80 ja 6 160 naulan painetta warten, sekä 1 Calwet'n säästäjä, lämmittäjä, 6 hewoswoimainen petroleumimoottori ja 3 6, 3 ja 1½ hew.-woiman sähkö moottoria. Laitoksessa käytettiin 670,339 kg. puuwillaa, arwoltaan 937,659 mk 30 p., 11,253 kg. puuwillalankaa, arw. 64,885 mk 48 p., kemikaalioita ja wäriaineita 110,886 mk 48 p. edestä, 4,124 ton. kiwihiiliä, arwoltaan 92,912 mk 59 p., 2,842 m3 puita. arw. 8,224 mk 7 p. ja 4,727 m3 polttoturwetta, arw. 17,321 mk 85 p. Wuoden kuluessa walmistettiin 597,163 kg. lankaa, arw. 2,338,118 mk., 377,020 kg kankaita, arw. 2,575,458 mk, 32,457 kg puuwillaa. arw. 30,855 mk, 1,738 kg werkkoja, arw. 28,644 mk ja 4,925 krossia konelankaa, arw. 82,942 mk. Wärjäyslaitoksessa jalostettiin 55,603 kimppua lankaa, 85,622 kpl kangasta sekä 9,765 kg puuwillaa, joiden yhteenlaskettu armo on 328,070 mk. Koko walmistuksen arwo tekee kaikkiaan 5,284,088 mk. Wuoden kuluessa on tapahtunut 2 tapaturmaa, joista toinen waikeampaa laatua. Sairaskassan warat wuoden kuluessa tekiwät 47,333 mk 92 p. ja apu- ja eläkerahastoissa oli 55.174 mk 52 p. Kaikki työmiehet owat tapaturmawakuutetut.
- Wbl.

Ei kommentteja :