22.2.14

Finska Handarbetets Vänner.

Björneborgs Tidning 36B, 3.4.1902

Bestyrelsen för föreningen Finska Handarbetets Vänner har anhållit för spridande af kunskap inom landet i färgning med växtfärger samt för inrättande af ett färgeri om ett anslag i ett för alt af 1,200 mk samt ett årligt anslag af 2,500 mk att utgå under 3 års tid.

Ei kommentteja :