3.2.14

Gripsfigurer

Lördagsqvällen 22, 30.5.1896

Gripsfigurer, som blifvit fula af ålder, kan man lätt själf snygga upp genom att öfvermåla dem med terracotta-färg - strykes med en vanlig pensel först en gång, får så torka och strykes därefter ånyo för att det skall blifva varaktigare. Färg kan köpas iordninglagad i färghandeln. För 15 penni räcker till ganska mycket.

Ei kommentteja :