2.2.14

Sorg i rödt.

Lördagsqvällen 22, 30.5.1896

Purpurröda sorgkläder användes i forna tider af alla kristna furstar. Alla Frankrikes konungar sörjde med rödt. Karl II af England bar purpurfärgad sorgdrägt efter sin broder Henrik, hertig af Gloucester, död 1000. På Långfredagen voro alla kardinaler höljda i purpurröda kåpor, och i denna färg sörjdes äfven påfvarne och öfriga kyrkans furstar. Denna färg på sorgdräkter användes således förr allmänt af kristenhetens furstar och i allmänhet af den romersk-katolska kyrkans krönta hufvuden, och förklaras bruket af denna sorg i purpurrödt vara en åminnelse af vår Frälsares purpurstickade kjortel, hvilken de romerska krigsknektarnc drogn lott om vid Golgatas kors.

Ei kommentteja :