30.12.13

Iho ja wärit.

Opiksi ja huviksi 28 / 1904

Naimahaluisille naisille huomioon olettamia neuwoja yllämainitussa asiassa kirjoittaa eräs ulkolainen lehti seuraawat neuwot:

Joka hipiä ei siedä jokaista wäriä. Vaatteiden wärin täytyy ehdottomasti noudattaa hipiän ja hiusten wärin asettamia ehtoja.

Ei riitä, että jonkun pukuaineen itsensä wäri on kaunis, waan täytyn sen sopia ihon wäriin.

Iho eli hipiä saattaa olla kalpea, ruusuinen, enemmän tai wähemmän wärikäs,

Kalwakka iho tulee keltaisen, waalean mihreän, ruusunpunerwan, waalean sinipunerwan, walkoisen, waaleanharmaan, turkinpunaisen ja kirsikanpunaisen kautta näyttämään wielä kalpeammalta.

Tummat wärit sopimat kalpealle iholle parhaiten. Niin sopii sellaiselle iholle esimerkiksi werewän punainen, marinisininen, bordeauxwäri, tummanruskea, tummanharmaa ja tummanwihreä.

Musta sopii kaikille ihonwäreille.

Tummansinipunerwa tekee wahwaksi.

Kowin werewä ja warsin punoittawa iho sietää luonnollisesti kaikkia riitä wärejä, jotka saawat hipiän näyttämään waaleammalta. Sellaisia punakoita somistamia punawärejä omat: walkoinen, keltainen, kellerwänwihreä, waaleanwihreä,  kirsikas ja hopeanharmaa. Ainoastaan ruusunpunainen ei näille ihoille sowi hiukkaakaan.

Näiden waatteiden reunukset eiwät saa olla räikeitä, waan sopusoinnussa waatteiden pääwärin kanssa.

Ruusunwärinen iho sietää kaikkia puwun wärejä ja esiintyy aina yhtä siewänä.

Kaunein ruusuisin ihonwäri on tawallisesti punatukkaisilla neitosilla ja rouwilla, sen jälkeen "blondeilla."

"Blonteille" sopiwat melkein kaikki wärit paitsi keltainen, waaleanruskea ja waaleanharmaa. Erittäin hywin sopii näille taas waaleansininen, sininen bordeaus.

"Brunedeille" ei wärinwalinta tuota waiwaa, sillä heille sopiwat kaikki muut wärit paitsi ruskea.

Siinä on siis nyt irtileikattawa kauneudenresepti.

Ei kommentteja :