26.12.13

Förslag till benämning af hästens färger och tecken.

Finsk veterinär tidskrift 1898
Ansvarig redaktör: O. V. Löfman. Viborg, N. A. Zilliacus' Tryckeri, 1898.

(I tredje häftet af Svensk Veterinärtidskrift för år 1897 ingick ett förslag till benämning af hästens färger och tecken. Då det för oss vore af vigt att äfven få en finskspråkig nomenklatur i ämnet fastslagen, tager jag mig friheten att i hufvudsak återgifva ofvannämnda förslag och bifogar jämnsides ett förslag till finsk terminologi i ämnet. Nödig kritik från ärade kollegors sida hoppas jag oj uteblir).

Enkla färger. Yksinkertaiset värit.

/. Svart = Musta : svarta hår, man och svans.
a) Becksvart = Pikimusta: glänsande hår.
b) Kolsvart = Sysimusta: glanslösa hår.

II. Brun = Ruuni: bruna hår, svart man och svans samt i allm. svarta extremiteter.
a) Svartbrun = Mustanruuni: nästan svarta hår, gulbruna hår kring nosen och i ljumskarne.
b) Rådjursbrun = Metsäkauriinruuni: mörkbruna hår med ljusare spetsar, ljusbruna kring nosen och i ljumskarne.
c) Mörkbrun = Tummanruuni: mörkbruna hår.
d) Mellanbrun = Ruuni: vanliga bruna hår.
e) Ljusbrun =  Vaaleanruuni: ljusbruna hår, extremiteterna oftast ljusbruna, men stundom svarta.

///. Röd = Punanen: röda eller i rödt stötande hår med man och svans af liknande eller ljusare färg, alltså icke svarta.
a) Sotfux= Sysirautias: mörkröda hår, nästan svart man och svans.
b) Svettfux= Tummanrautias: mörkröda hår, mycket ljus man och svans.
c) Kopparfiix = Vaskenrautias: kopparskimrande färg.
d) Fux = Raudikko: vanlig röd färg.
e) Guldfux =Kullanrautias: i guld skimrande hår.
f) Ljusfux = Vaaleanrautias: mycket ljusröda hår, närmande sig gult.

IV. Gul = Keltainen: gula eller i gult skiftande (kellertävät) hår.
a) Musblack = Hiirakko:mörkgrå hår, svart man och svans, svarta extremiteter och ofta ål (selkäjuova).
b) Black = Susikeltainen (Hallavan ruuni): gula hår på pigmenterad (värillisessä) hud, svart man och svans, oftast ål och svarta extremiteter.
c) Gul = Keltainen: gula hår på pigmenterad hud, gul eller hvit man och svans.
d) Isabell = Voikko: gula hår på ofärgad hud.

V. Hvit = Valkoinen: hvita hår, man och svans.
a) Grå = Harmaa: huden pigmenterad.
b) Hvit = Valkoinen: huden ofärgad.


Blandade färger. Sekavärit.

1) Stickelhårig =Päistärinen (päistärikkö): isprängda hvita hår i mörk grundfärg.
2) Svartslämmel = Mustankimo: rikligt hvita hår i svart grundfärg, svarta håren öfvervägande.
3) Gråskimmel = Harmaankimo: svarta hår i grå grundfärg, hvita håren öfvervägande.
4) Brunskiminel = Ruuninkimo: rikligt hvita hår i brun grundfärg.
5) Fuxskimmel = Punasenkimo: rikligt hvita hår i röd grundfärg.
6) Flugskimmel =Kärpäiskimo : små svarta fläckar i grå grundfärg.
7) Forellskimmel = Rautukimo: små bruna fläckar i grå grundfärg.
8) Appelkastad = Papurikko: ringformiga fläckar, svarta eller mörkare än grundfärgen.
9) Tigrerad = Täplikäs: ungefär äggstorn fliickar i svart eller brunt.
10) Skäck = Kirjava: större fält af hvitt och svart, brunt eller rödt.
a) Svartskäck = Mustankirjava.
b) Brunskäck = Ruuninkirjava.
c) Rödskäck = Punasenkirjava.


Tecken. Merkit.

/. På hufvudet. Päässä.
1) Stjärn = Tähti: hvit teckning i pannan.
a) Stjärnämne = Pilkku: hvita hår eller mindre hvit fläck i pannan.
b) Stjärn = Tähti: vanlig storlek.
c) Skjuten-stjärn = Piirto otsassa: nedåt afsmalnande stjärn.
d) Ringstjärn = Rengastähti: hvit ring i pannan.
e) Höger- och vensterstjärn = Oikea- ja vasenpuolinen tähti: belägen till höger resp. venster om midtlinien.
2) Bläs = Läsi (laukki): hvit teckning från pannan nedåt näsryggen.
a) Smal bläs = Kaita läsi: smalare än näsryggen.
b) Bred bläs =Leveä läsi: hela näsryggen hvit.
c) Höger- resp. vensterbläs = Oikea- eli vaseinpuolinen läsi.
d) Full bläs = Täysi läsi: äfven underläppen hvit.
e) Bruten bläs = Katkomainen läsi: då bläsen afbrytes af grundfärgen.
f) Pannbläs = Otsaläsi: då bläsen når till ungefär midten af näsiyggen.
g) Nosbläs =Kuonopiirto: då bläsen börjar nedanför pannan.
h) Hjälm = Valkonaama (-pää): då bläsen upptager hela eller större delen af ansiktet:
3) Snopp = Kuonopilkku: hvit fläck på öfverläppen.
4) Hvit öfver- resp underläpp = Valkoinen yli- tahi alahuuli.

//. På extremiteterna. Jaloissa.
1) Hvit hof= Valkoinen kavio.
2) Hvit yttre- resp. innerklack = Valkoinen ulko- tahi sisäkorko: yttre eller inre ballen (sarvipallo).
3) Hvila klackar = Valkoiset korot.
4) Hvit yttre- resp. innerkrona = Valkoinen ulko- tahisisäkarvanraja.
5) Hvit krona = Valkoinen karvanraja.
6) Halfhvit kota = Puolivalkoinen vuohinen: ungefär halfva kotan hvit.
7) Hvit kota = Valkoinen vuohinen.
8) Halfstrumpa = Puolisukka: hvit teckning till midten af skenbenet.
9) Helstrumfa = Pitkäsukka: hvit teckning öfverhela skenbenet.
10) Hvit extremitet = Valkoinen jalka: hvit teckning öfver framknä eller has.

vfr., vb. =ve., vt.: venster fram resp. venster bak
hfr., hb. = oe., ot,: höger fram resp. höger bak.
vff., hff. = vj-, oj.: venster- resp. högersidiga fötter
frff., bff. = ej , tj.: fram- resp. bakfötter,
v.x., h. x.= v. x., o. x.: vfr. och hb. resp. hfr. ocli vb.

Allan Höijer.

Ei kommentteja :