4.9.13

Modebref från Paris.

Wiborgsbladet 54, 5.3.1889

Den som på aftonen trots den nedhvirflande snön och det forsande regnet, vägar sig ut på Seinestadens hufvudgator, möter der tallösa vagnar, i hvilka det blixtrar af briljanter, hvilkas värarinnor, insvepta i mjuka pelskappor, trona i djupet af vagnen, under det att en svart bläckfläck med en hvit punkt i midten intager platsen midt emot: det är herrn med den oundvikliga hvita halsduken. Vi hafva ryckt in i balernas och soiréernas period, och den societet, som vill roa sig, begifver sig kl. 11 på aftonen på vandring. Säsongen står i blom, och denna blomstringsperiod bör grön skans färg.

En afgjord förkärlek för den gröna färgen regerar och det för alla upptänkbara nyanser af grönt: från ljust vert nébuleux, det något skrikande vert cigale (gräshoppsgrönt) till de mörka nässel-, smaragd- och ängsgröna färgerna. Och eget nog harmoniera nästan alla färger, framför allt de vackra guld-, stål- och silverbroderierna, med en mörkgrön bakgrund. Mycket smakfull är en förbindelse af en dylik färg och svart, och gröna kostymer af kläde eller sammet med sammet - eller astrakangarnering se eleganta och förnäma ut. Jemte grönt äro de mest omtyckta färgerna för sällskapstoiletter hvitt, vieux rose camelia - en mörk röd nyans - parme, den vackra Parmaviolens färg, faience, en förtjusande ljusblå skiftning, mauve, en något rödskimrande ljusviolet färg, äfvensom samtliga schatteringar af grått.

Plysch, sammet, brokad, sicilienne för unga fruar, äfvensom Kinacrêpe, faille, slät tyll, broderade, med guldbroderier besatta gazetyger för unga flickor äro det material, af hvilka de till snittet enkla och dock så täcka sällskapstoiletterna förfärdigas, för hvilka Empireformen med de temligen tränga kjolarne och de korta lifven fortfarande bildar grunstommen. Strutsfjedrar, Maraboutskinn, äfvenså broderier af siden eller metalltrådar tjena till garnering. Det är för öfrigt stil, till och med för teaterdrägter och för små soiréer, att bära klädningen framtill urringad. Ofta dökjes urrigningen, i synnerhet vid teaterbesök, med genomskinlig gaze eller tyll. Äfven äro armas à la juive, hvilka skenbart betäcka armen, ehuru de dock nästan kemna den fri, mycket i bruk för dylika toiletter.

Det förkrossande nederlag, som Sardous "Markisinna!" nyligen lidit inför kritiken och den manliga premièrepubliken, har fått en smula midring i de qvinliga åskädarnes dom. Hvarje qvinnohjerta har ej kunnat andgå att klappa vid åsynen af fröken Réjanes toiletter. Alla kännarinnor sutto ett ögonblick stumma af beundran. Låtom oss beskrifva t. ex. den klädning, som artisten bär i andra akten.

Hon framträder i en balklädning af ljusgrön sammet, med långt, slätt, grönt släp. Fram och sidovåderna af kjolen äro af ljusröd, nästan laxfärgad, med stora morka blomsterguirlander broderad atlas. Nedre kanten af denna ljusa kjol prydes af en rad svarta strutsfjedrar. Framsidan af lifvet består på ena sidan af grön sammet och har samma form som en liten spansk jacka, dess veck sammanhållas på bröstet af en briljantbrosch, under det att den del af det urringade lifvet, som sticker fram ofvanför och nedanför jackan, är förfärdigad af rikt guldstickad ljusröd atlas. En helt liten toss svarta fjedrar i håret och en likadan på venstra sidan af lifvet, båda fästa med briljanter, äfvensom en solfjeder af svarta strutsfjedrar med en stor markiskrona, likaså i briljanter, fullständiga den mycket beundrade toiletten.

Om öfven mindre extravaganta ön Réjanes toiletter, hvilka för närvarande utgöra samtalsämnet i den parisisja fruntimmersverlden, vilja vi dock här såsom särdeles smakfulla omnämna två drägter, som här om dagen begagnades på en aristokratik välgörenhetsbal. Den ena var en mycket enkel klädning, bestående af en redingote af enfärgad grön sammet, med långt, ljusgrönt fodradt släp och en kjol af ljusröd brokad. Ve[]sten ersattes genom en jabot af gamla spetsar, som slutate i ett bredt, rundt skärp af rödt Kinacrêpe. Af stor verkan var äfven en mycket dyrbar drägt af smöfärgad sammet med påsatta guldblommor. Framställandet af dessa blommor sker genom en särskild metod, som är uppfunnen af industriidkare i Lyon. Det långa släpet på klädningen var af tungt, smaragdgrönt  sicilienne, urringningen på lifvet äfvensom nedre kanten på den hvita klojen var garnerad med hvita strutsfjedrar.

Under det att det häller för mindre fint att på dagen bära någon annan prydnad än örringar, hylla de eleganta tongifvande damerna det bruket att om aftonen på det mest slösande sätt använda allehanda smycken. Halsen lemnas dock fri och perlcollierer äfvensom briljanthalsband anbringas i stället på lifvet. Man låter äfven dela dessa sistnämda i två delar och bär dem som axelstycken på den urringade klädningen. Perlkedjor förekomma äfven som prydnader på lifvet. Armarna kunan öfverlastas med armband, men däremot bär man endast få smycken i håret. Dessa få på sin höjd bestå af halfmånar eller blommor i briljanter och andra ädelstenar, små fjedertofsar, men utan aigrett.

Mycket omtyckta till baltoiletter äro Empire-frisyrerna med bakåt högt kammadt hår och thre små band af perlor eller snodder à la grecque, under det unga flickor ännu många gånger föredraga hårknutar.

För aftonkappor är intet tyg för rikt, ingen färgsammansättning för brokig. Man använder för dessa de vackraste brokader, äkta gamla tyger eller imitationer deraf med jettelika monster, fodrar kapporna med plysch eller rikligt vadderad surah och garnerar dem frikostigt med strutsfjedrar och metallgaloner. Bonne femme formen är ännu den mest använda derför, att den är lätt att taga på sig och minst egnad att hoptrycka klädningen.

De vidt utskurna små skorna och strumporna lämpas mestadels efter klädningen färg, men soiréeklädningen måste likaväl som promenaddrägten nästan betäcka foten framtill.

Och nu till slut en förtjusande uppfinning för kotiljongturer, hvilken passar för det rådande modet och för årstiden. Hvarje dam erhåller en boa, förfärdigad af tyllrysch eller blommor, eller också en liten parfyrmerad atlasmuff, likaså smyckad med blommor, kavaljererna återigen en liten bukett af blommor, som motsvara damernas presenter.

Ei kommentteja :