18.9.13

Fixering af Kinesisk tusch.

Industri-vännen 14A, 1.7.1890

Om tuschen rifves upp med glycerin och en lösning af kaliumbicromat (surt kromsyradt kalium) suga sig de med sådan tusch gjorda teckningarna, om de lämnas att under 5-6 timmar torka i direkt solljus, så fast in i papperet, att de kunna laveras öfver med andra färger och till och med tvättas med svamp.

Lösningen af det kromsyrade kalit bör vara 2-3 procentig och på hvarje 5:e droppe af denna lösning sättes 1 droppe 24 procentig glycerinslösning.

Denna lösnings kemiska värkan är, att glycerinen reducerar det sura kromsyrade kalit till neutralt salt och detta neutrala kromsyrade kali ingår med djurlimmet i tuschen en i vatten olöslig kemisk förening.

Ei kommentteja :