6.9.13

Kuudennen juurirodun alkuvaiheet. 30. Vihreä temppeli.

Tietäjä 5-6, 15.6.1910

Vielä yksi temppelilaji on meillä kuvattavana - temppeli, joka on koristettu miellyttävällä vaaleanvihreällä värillä, koska ajatusmuodot, jotka siinä luodaan, ovat juuri sen värisiä. Ennen mainitsemistani temppeleistä näyttää punaisella ja sinisellä olevan useita yhtäläisyyksiä keskenään ja samaten keltaisella ja vihreällä keskenään. Voisi kenties sanoa, että siniset ja punaiset temppelit vastaavat kahta lajia sitä, jota Intiassa kutsutaan bhakti-joogaksi ; silloin voisi ajatella keltaisen temppelin edustavan dshnaana-joogaa ja vihreän temppelin karma-joogaa. Meidän kielellämme voisi niitä kutsua rakkaus-, hartaus-, äly- ja toiminta-temppeleiksi. Vihreän temppelin kävijät toimivat myös pääasiallisesti älytasolla, mutta heidän erityisalanaan on muuttaa ajatukset toiminnaksi - panna kaikki täytäntöön. Yhtenä osana heidän säännöllisiin kirkkomenoihinsa kuuluu lähettää ulos tarkotuksella suunnattuja ajatusvirtoja, ensi sijassa omaan yhteiskuntaan mutta sen jäsentenkautta myös koko maailmaan. Muissakin temppeleissä ajateltiin koko ulkopuolista maailmaa, sillä osanottajat sulkivat sen rakkautta ja hartautta uhkuviin ajatuksiinsa tai kohdistivat siihen mietiskelevän ajatuksensa. Mutta vihreän temppelin kävijöitten periaatteena on toiminta kaikessa eivätkä he ole mielestään päässeet oikein perille mistään aatteesta, ennenkuin ovat muuttaneet sen toiminnaksi.

Keltaisen temppelin ihmiset ottavat tuollaisen aatteen aivan eri kannalta ja pitävät aivan mahdollisena täydellisesti käsittää ilman toimintaa. Mutta tämän vihreän temppelin kävijät eivät tunne oikein täyttävänsä paikkaansa maailmassa, elleivät ole alituisesti toimessa. Ajatuskuva ei ole heistä tehokas, ellei se edes johonkin määrin sisällä heille ominaista vihreätä väriä - sillä, kuten he sanovat, siitä puuttuu silloin myötätunto. Sentähden kaikki heidän voimansa ilmenevät toiminnassa, toiminnassa ja yksinomaan toiminnassa ja siinä on heidän onnensa. Uhrautuvaisella toiminnalla saavuttavat he ihanteensa.

Heillä on mielessään hyvin voimakkaita ja keskitettyjä suunnitelmia ja muutamissa tapauksissa huomaan, kuinka monet heistä yhtyvät ajattelemaan jotakin suunnitelmaa ja panemaan sitä täytäntöön. He kokoovat huolellisesti runsaita tietoja siitä asiasta, mihin kulloinkin ryhtyvät. Usein ottaa kukin jonkun alueen, johon hän vuodattaa ajatuskuvansa määrättyä tarkotusta silmälläpitäen. Joku esim. tahtoo ottaa tehtäväkseen sivistystyön Grönlannissa tai yhteiskunnallisen uudistuksen toimeenpanemisen Kamtshatkassa. He luonnollisesti ovat tekemisissä kaikenlaisten tällaisten syrjäseutujenkin kanssa, sillä tähän aikaan on tehty kaikki, mitä ajatella voi, jokaisen seudun hyväksi, mistä koskaan jokapäiväisessä elämässä olemme kuulleet puhuttavankaan. He eivät kuitenkaan käytä hypnotismia; he eivät näet millään tavalla koeta hallita yhdenkään ihmisen tahtoa, jota he haluavat auttaa, vaan koettavat ainoastaan painaa aatteensa ja edistyspyrintönsä hänen aivoihinsa.

Ei kommentteja :