19.9.13

Frågor och svar.

Industri-vännen 14A, 1.7.1890

30. Hvilka äro de lämpligaste färgerna för målning af tak?

30. De bästa färger som användas till målning af plåttak äro, ordnade efter sin uthållighet mot luftens inflytanden, grönt, gråhvitt, rödt. Men, då den hvita färgen är för ögat den skadligaste, äro den gröna och den röda färgen att föredraga.

Svart färg är rent förkastlig, därför att den absorberar så ofantligt med  solvärme, att plåten förstöres.

Ei kommentteja :