7.9.13

Kysymyksiä ja wastauksia.

Suomen kalastuslehti  4-5, 16.5.1900

E. Pärssinen, Kuolemajärwi, kysyy: Miten woimme sopiwimmin pyydystää tai karkottaa hylkeet, jotka kewätkalastuksessa tekewät meille arwaamatonta wahinkoa repimällä werkot ja syömällä pyydystetyt kalat?

Vastaukset:
Pohjois- Pohjanmaalla pyydetään hylkeitä erityisillä hylkeenpyyntiä warten walmistetuilla werkoilla sekä satimilla. Waikka sekä  hylkeenwerkoista ja satimista että hylkeenpyyntitawasta näillä jo on tehty selkoa tässä lehdessä (I wuosik. siw. 65, 66 ja 67, ja IV muosik. siw. 148), julkaisemme ne tässä uudelleen.

Lanka werkoissa on tawallisimmasti 4-syistä rohdin. eli hamppulankaa; wiime aikoina on kuitenkin rumettu käyttämään 5:syistä tehtaassa walmistettua pellawalankaa.

Silmät: tawallisesti 3 silmää kyynärää kohti.

Pituus: 85 silmää (=10 syltä).

Korkeus: 3½, 4 ja 4½ syltä tawallisin.

Yläpaula tehdään paksusta nuorasta, mutta tuumaa pitemmäksi joka silmälle eli 3 tuumaa pitemmäksi kyynärälle kuin

Alalaita, jossa ei ole paulaa eikä kiweksiä; kuitenkin kudotaan kolme silmäriwiä paksummasta langasta n. s. jalkalangaksi, johon  käytelään karkeampaa rohdinlankaa. Samaten kudotaan 3 ylintä silmäriwiä rohdinlangasta.

Kohot owat puusta, "puukoset", ja noin 50 cm pitkät. Sopiwin puutosten wäli on 4 silmää. Paulapuukoset owat sukkulamaiset, siulapuukoset taas toisesta päästään paksummat.

Langan wärjäys. Tähän käytetään nykyään bresiljaa, johon on sekoitettu kupariwihtrilliä. 20 werkkoon otetaan 15 naulaa bresiljaa ja 5 naulaa kupariwihtrilliä. Bresilja keitetään ensin weteen suurenlaisessa padassa. Kupariwihtrilli surwotaan  hienoksi eri astiassa ja liuotetaan. Werkkoja kasteltaessa bresiljaliuokseen pannaan siihen wähitellen kupariwihtrilliä. Tämä wäri pidetään parempana kuin wanha tawallinen "rouka", joka oli lepän kuoresta ja lipeästä tehtyä, waikkaa sitäkin wielä paremman puutteessa käytetään.

[---]

Ei kommentteja :