9.3.13

"Pakanain terweyden" hoitoa.

Oulun Ilmoituslehti 41, 10.4.1901

Me europalaiset olemme jo niin tottuneet siihen ajatukseen, että olemme paljon korkeammalla kehistyskannalla kuin idän kansat, muttayhtä tunnettua on, että muutamat tärkeät terweysopilliset periaatteet owat laajemmalle lewinneet heidän keskuudessaan kuin meillä. Esimerkkinä tahdomme tähän kääntää muutamia intialaisia terweydenhoito-sääntöjä, joista useimmat olisiwat suureksi hyödylsi meillekin, jos niitä waan seurattaisiin. Löytyy kymmenen sellaista terweysopillista käskyä:

1. Pese, jos mahdollista, joka päiwä koko ruumiisi kylmällä wedellä! Wähäweriset woiwat talwella käyttää haaleata wettä, mutta ei millään muotoa kuitenkaan lämmintä. Peson jälleen hangataan ruumis lämpimäksi karkealla pyheliinalla.

2. Älä milloinkaan käytä wärjättyjä aluswaatteita! Waihda aluswaatteitasi ainakin kahdesti wiikossa. Makuuwaateita pitää usein tuulettaa.

3. Älä nauti milloinkaan lihaa, wäkijuomia, madonsyömiä hedelmiä, epäpuhdasta wettä, eli woimakkaita lääkkeitä! Jauhoruuat, palkohedelmät, wihannekset ja maito owat  terwellisimmät rawintoaineet.

4. Harjoita joka päiwä tarpeeksi liikuntoa ulkoilmassa, jos sinulla on hiljainen, istualla toimitettawa työ. Liikunta ei saa kuitenkaan wäsyttää. Lewon ja työn täytyy waihdella keskenään. Etsi jalostawaa huwitusta! Älä rasita itseäsi liiaksi, jos woit sitä wälttää.

5. Lewon ja unen täytyy wähintäin kestää 6 tuntia. Mene warhain wuoteeseen, ja nouse aikaisin ylös! Raitis ilma asunnossa on wälttämätön. Lampussa ei saa olla tulta öisin.

6. Oleskele niin paljon kuin mahdollista auringon walossa; karta sen sijaan tulen waloa.

7. Pidä jalkasi aina kuiwina ja lämpiminä, ja pidä huolta että werenkierto on woimakas! Ole säännöllinen elintawoissasi!

8, Ole tyyni, iloinen ja ystäwällinen! Auta lähimmäistäsi niin paljon kuin woit! Etsi sitä, mitä on hywää ja jalostawaa!

9. Tarkastele tieteitä ja omista niiden lopputulokset! Kärkeimmät kohdat terweydenhoito-opissa ja läätetieteessä yleensä owat erittäin tarpeellisia.

10. Älä anna ajatustesi yksinomaan työskennellä aineellisissa asioissa, anna niiden myöskin kohota niihin asioihin, jotka owat aineellisuuden yläpuolella!

Nämä säännöt todistawat suurta käytännöllistä kokemusta terweydenhoito-opissa.

Ei kommentteja :