8.3.13

Keksintö. (Värjärin keksimä vedenpitävä vaate.)

Oulun Ilmoituslehti 41, 10.4.1901

Wärjäri A. Ahlgrèn Kemin kaupungista on löytänyt keinon laittaa jollakin wäriaineella tawallisen tiheän waatteen wedenpitäwäksi. Waate ei muuta wäriään eikä kowene, waan jää yhtä pehmeäksi kuin ennen wärjäämistään on ollut, mutta wettä wieläpä kuumaakin pitää mainiosti. Eipä edes kostukaan waate eikä wsi siihen tartu, kun sitä pannaan semmoisista waatteesta tehtyyn pussiin. Asiantuntijain lausunnon mukaan pitäisi waatteen kestää wettäpitäwänä useita wuosia. Kun wärjäys ei tullene kowin kalliiksi, niin woipi olla mahdollista että, semmoisia waatteita wastaisuudessa tullaan käyttämään paljonkin palkoweneiden, peittojen, sadetakkien y. m. semmoisten walmistuksessa. Wärisekoituksiaan ei keksijä ole tarkemmin selittänyt. Aikonee hakea keksinnölleen patentin.
- B. B.

Ei kommentteja :