12.3.13

Auran olemassaolo tieteellisesti todistettu

Spiritisti 28-30, 1911
Paperipussitehdas ja kauppa O.-Y:n kirjapaino, Tampere 1911

Edvin L. Schuman.

Suomennettu "The Chicago Record Herald'ista"
Helmik. 16. p. 1911

T:ri V. J. Kilner, Lontoosta, on New-Yorkissa Rebman Companyn kustannuksella julkaissut erään kirjan nimeltä "Ihmiselimen ilmakehä", jossa hän selvittelee seikkaperäisesti huomioitaan ihmisen aurasta.

Ennen uskoivat tähän ihmistä ympäröivään auraan ainoastaan klärvoajantit ja "humpuukimestarit" n. k. salatieteellisen tutkimuksen alalla, mutta nyt on kuitenkin t:ri Kilner onnistunut kokoomaan koneen, jonka kautta hän ja kaikki ihmiset, joilla on normaalinen näkökunto, voivat todeta auran olemassa olon. Kone on koottu lasilevyistä, jotka ovat kemiallisesti prepareerattuja dicyanilla y. m. aineilla, eräänlaiseksi kiikariksi.

T:ri Kilner väittää, että tutkimukset hänen metoodinsa mukaan ihmisen aurasta, eivät ole sen kummempaa kuin tutkia mikrobeja mikroskopin avulla. Ei voi olla enää epäilystäkään auran olemassa olosta - nyt kun se on saatu näkymään. T:ri Kilner on tehnyt huomioita useammissa henkilöissä, miehissä sekä naisissa, terveissä sekä sairaissa, ja huomannut tämän mukaan monia tärkeitä erilaisuuksia aurassa, minkä johdosta hän myöskin odottaa tästä käsittelystä suurta hyötyä sairautta tarkastaessa.

Yleisenä sääntönä näyttää olevan, että naisen aura on laajempi kuin miehen, toisinaan ulottuu se aina 12 tuumaa ruumiin ulkopuolelle, useimmiten seuraten ruumiin ääriviivoja.

Keskimäärin ulottuu aura naisilla 8-10 tuumaa vyötäisten ympärillä, jossa se on enimmin kehittynyt; miehillä 3&farc12;-4½ tuumaan tavallinen, lapsilla on 2½-3½ keskimääräinen auran ulottuvaisuus.  Aurassa tapahtuu suuria muutoksia 13 ja 14 ikävuoden välillä, mutta sitävastoin ei ole voitu huomata vanhuuden vaikuttavan minkäänlaista muutosta auraan.

Aurassa voi eroittaa kolme osaa, sisimmäisen ja ulommaisen auran, sekä keskusauran, jota t:ri Kilner nimittää: "the etheric double" ja joilla kaikilla on erikoiset ominaisuutensa.

Aurojen erilaisuudesta tekee t:ri Kilner tarkasti selkoa. 'Sivumennen kertoo hän silmiensä ensi aikoina kovasti vaivaantuneen prepareeratessaan lasejansa kemiallisesti; vähän aikaa voi hän paljailla silmilläänkin eroittaa auran. Kilner luettelee tapauksia jolloin toisetkin henkilöt ovat hänen kiikarillaan eroittaneet auran sekä selittäneet sen.

Kehittynein aura esiintyy älykkäillä henkilöillä, kuin se sitävastoin yksinkertaisilla ja tyhmillä on vähimmin kehittynyt. Tämä erilaisuus ei näy ainoastaan koko aurassa vaan erikoisesti siinä osassa joka ympäröipi päätä ja joka osa melkein poikkeuksetta on miehillä vahvemmin kehittynyt, vaikkakin aura kokonaisuudessaan on miehillä pienempi kuin naisilla.

Verrattomasti kehittyneimpiä auroja näkee synnynnäisesti älykkäillä naisilla, sellaisilla jotka ovat tunteellisia olematta siltä hermoheikkoisia. Laajuudeltaan suurin aura, jonka t:ri Kilner näihin asti on huomannut, oli eräällä nuorella, täydellisesti terveellä naisella, joka oli tyyniluonteinen, vaikka ei flegmaatinen.

Mieltäkiinnittävää on huomio, että ainoastaan ulommainen aura on muutoksien alainen, kuin sitävastoin sisimmäinen aura melkein aina pysyy samanlaisena. Voidaan melkein aina huomata, että sisin aura on selvempi ja laajempi sellaisilla henkilöillä molemmista sukupuolista, joilla on voimmakas ruumiinrakenne ja ovat terveitä, mutta on sitävastoin heikoilla epäselvä, joka osoittaa, että ne ovat ruumiillisia eikä sielullisia voimia, jotka muodostavat pääasiallisen voimalähteen tälle sisimmän auran osalle.

Miehen ulkonainen aura on tiiviimpää kuin naisen; kun minä todennan tämän", sanoo t:ri Kilner, "niin täytyy minun lisätä, että hienous ja läpinäkyväisyys ovat katsottava korkeammaksi lajiksi kuin tiiveys ja värittömyys.

Mitä harmaampi auran väri on niin sitä hidasluonteisempi ja lahjattomampi sen omistaja on.

Mikä matkaansaattaa tämän "ilmakehän", auran, jota ei voi tarkemmin analyseerata? Mitä se on?

T:ri Kilnerin teoria on se, että aura on voima, jonka ruumis synnyttää, ja joka niinkuin muutkin voimat on näkymätöintä mutta vaikuttaessaan eetteriin eli ilmakehään tulee huomattavaksi ilmiöksi.

"Kiikarinsa" avulla on hän huomannut, että samallainen ilmiö ympäröi magneettia, kuten myöskin ylipäänsä kaikkia radioaktiivisia kokomuksia.

T:ri Kilner todentaa auran omaavan muutamia sähkön ominaisuuksia. Ruumiilla on kyky saada aikaan aura säteitä, joihin voi vaikuttaa samaten kuin auraankin ulkopuoliset vaikutteet.

Jos esim. huomiontekijä pitää kätensä lyhyen matkan päässä potilaan ruumiista, niin näkee hän vähän ajan kuluttua säteen kätensä ja potilaan välillä, näkyen selvemmin käden läheisyydessä.

Tarkastellessa tätä ilmiötä perinpohjin niin huomaa mitenkä molempain aura tulee ensin loistavammaksi sekä selvemmäksi ja hetken perästä tulee aikaan yhteys joka kehittyy täydelliseksi säteeksi.

Tässä lyhyesti tähellisemmät kohdat t:ri Kilnerin kirjasta. Hän kuvaa myöskin laajalti eräässä luvussa auran värejä ja muunnoksia.

*) Tätä ladottaessa saapui tieto, että eräs lääkäri P. o'Donnel on valokuvauksen avulla "keksinyt" auran, jota hän nimittää "Ihmisen elämän tuleksi." Niinkuin huomataan täytyy tieteen tulla mukana *).

Ei kommentteja :