16.3.13

En bok med anvisningar för hemfärgning med växtämnen

Pellervo 1 / 1906

En bok med anvisningar för hemfärgning med växtämnen har utgifvits af "Finska Handarbetets Vänner". Vi fästa våra läsarinnors  uppmärksamhet på denna lilla bok, hvilken innehåller noggranna beskrifningar på detta färgningssätt samt 162 olika färgningsrecept.

Färgning med växtämnen är icke ny hos oss, ty för ungefär ett hälft århundrade sedan var den ännu allmän här, konsten har blott råkat i glömska efter det de lätt tillgängliga, lysande "paketfärgerna" kommit i bruk. - Nu har det gamla färgningssättet åter upptagits och ytterligare utvecklats. De fördelar, som utmärka växtfärgerna framför paketfärgerna, äro: större skönhet, större varaktighet (garnet blir ej skört af dem) samt giftfrihet.

Det är att hoppas att kvinnorna på landsbygden, där växtämnena kunna insamlas från mark och skog, med intresse skola mottaga den ledning här gifves och återupplifva den gamla goda konst, hvarmed våra mormödrar färgade det hemspunna garnet till väfnader, hvilkas varma, vackra färger vida öfverträffade de granna paketfärgerna.

Bokens fullständiga titel är: Anvisningar i hemfärgning med växtämnen på uppdrag af Finska Handarbetets Vänner utarbetade af Alina Hellèn, den har utkommit på både svenska och finska språket på Folkupplysningssällskapets förlag och kostar 75 penni.

Ei kommentteja :