20.3.13

Allmännyttigt - Gula läderskor

Lördagsqvällen, 5.8.1893

Gula läderskor, som nu äro allmänt i bruk, putsas med en linnelapp fuktad med citronsaft. Skorna gnidas först ordentligt med den fuktade lappen och sedan med en torr "klut".

Ei kommentteja :