12.2.11

Surullinen loppu leikistä.

Säkkijärven Sanomat 13, 8.4.1905

Pahl ja Kumpp:in puuwillatehtaassa Pietarissa on wärjäyslaitoksen työmiesten ja työnjohtaja Koljanslin kesken wallinnut suuri wihamielisyys. Aina wiimeisestä työlakosta saakka oliwat työmiehet waatineet Koljanskin erottamista, jota syyttiwät tylystä käytöksestä, mutta turhaan. He päättiwät tehdä Koljanskille ruman kepposen. Aikoiwat arwaamatta wetää mestarin pään ylle mustalla liidulla ja grafiitilla tahratun ison säkin ja sitten wetää hänet käsirattailla kadulle. T. k. 3 p:nä piti kepponen panna täytäntöön, mutta Koljanski weti esille rewolwerin ja ampui kuusi laukausta työmiehiä kohden, joista yksi sai surmansa ja kolme haawoittui. Työmiehet pakeniwat ja Koljanski läksi tehtaan konttooriin, jossa hän antoi wangita itsensä. Työt tehtaassa owat keskeytetyt.

Ei kommentteja :