30.11.10

Strödda Underrättelser.

Åbo Allmänna Tidning 118, 6.10.1812

I Erfurt är under tillsyn och ledning af Hof Rådet och Professoren Trommsdorff, en Fabrik inrättad för Indigo-tillwerkning i stort af Weide. Flera förnyade rön och försök hafwa gifwit det utslag att ju friskare Weidebladen tagas, dess mera Indigo gifwa de. Af 100 skålpund färska blad erhöllos inom 10 minuter 20 lod bästa Indigo, som, utom fullkomlig duglighet till färgning på ylle, silke, linne och bomull, äfwen kan anwändas till målarefärg.

Ei kommentteja :