12.12.09

Wärit, niiden wertauskuwallinen merkitys.

Uudenkaupungin Sanomat 30, 28.7.1893

Walkea merkitsee waloa, uskonnollista puhtautta, wiattomuutta ja iloa. Tuomarit täyttämät sitä oikeuden, sairaat nöyryyden ja waimot siweyden merkkinä.

Rubiininpunainen merkitsee tulta, komeutta ja kuninkuutta.

Keltainen (kullanwäri) merkitsee Jumalan hywyyttä ja awiollista uskollisuutta. Mutta se on myöskin petollisuuden ja mustasukkaisuuden wäri, jonka wuoksi esim. pettäjä Juudas aina maalataan likaisen-keltaisella wärillä.

Wiheriäinen on kewään ja toiwon wäri, erittäinkin kuolemattomuuden toiwon. Samalla on se myöskin woiton wäri.

Punasinertäwä merkitsee rakkautta ja wilpittömyyttä sekä kärsimystä. Tätä wäriä owat usein marttyyrit kantaneet. Musta merkitsee maata, pimeyttä, murhetta, pahuutta, ijankaikkista yötä ja kuolemaa. Yleensä koko Europassa täytetään mustaa murhepuwuissa.

Ei kommentteja :