18.12.09

Nyt maalataan Kimmo kumivärillä.

D. Winter & C:o, O. Y. EPILÄ

Nyt maalataan Kimmo kumivärillä.
N. k. kumivärit ja kumilakat värialan viimeisiä uutuuksia.

Ammattimiesten ja muidenkin käyttäjien keskuudessa ovat n.k. kumivärit ja -lakat viime aikoina saavuttaneet suurta huomiota.
Mitä on kumiväri?
Onko se valmistettu kumista? Vai käytetäänkö sitä kumiesineitten maalaamiseen?
Ei, kumpikin otaksuma on väärä, sillä nimitys "kumiväri" tai "kumilakka" johtuu väärinkäsityksestä. Se on syntynyt valmistukseen käytetyistä synteettisistä, s.o. keinotekoisista hartseista, joita Amerikassa kutsutaan nimellä "gum". Suomalaisten ammattimiesten suussa tuli "gum-väreistä" kumivärit ja "gum-lakoista" kumilakat, ja sitten näitä uudenaikaisia värituotteita yleisesti kutsutaan näillä nimityksillä.
KIMMO Emali on ensimmäinen kotimainen "kumiväri". Se on val­mistettu uudenaikaisista, synteettisistä raaka-aineista, jotka tekevät sen erityisen kestäväksi ja kauniiksi.

KIMMO'n ominaisuuksista mainitsemme seuraavat:
Se tarttuu metallipintaan ilman pohjustusta.
Se aikaansaa sitkeän ja kimmoisan, loistavakiiltoisen pinnan. Se kestää kolhimista ja taivutusta murtumatta.
Sillä on erinomainen peittokyky. Se kuivuu 10-12 tunnissa. Sitä valmistetaan eri laatuja ruiskutusta ja sivelyä varten sekä uunissa kuivuvaa.
KIMMO soveltuu sekä metalli- että puupintoihin, niin sisä- ulkomaalauksissa. Sitä käytetään m.m. henkilö-, kuorma- ja pakettiautoihin, polkupyöriin, rautasänkyihin, meijerikoneisiin, sähkokoneisiin, huonekalustoihin, puutarhakalustoihin, leikkikaluihin, purje- ja moottoriveneisiin y.m.

KÄYTTÖOHJEET

Automaalaus ruiskulla.

A) Uudet autot.

Jos pelti on sileä, ilman lovia ja kuhmuja, eikä sitä siis tarvitse tasottaa (spaklata) ja kun kaikki öljy, rasva ja ruoste on poistettu, ruiskutetaan KIMMO Emalilla, joka sitä varten on ohennettu ruiskuvahvuuteen KIMMO Ohennuksella suhteessa 4 osaa väriä ja 1 osa ohennusta, kaksi kertaa 20 minutin väliajoilla. Ruiskutukset tehdään n.k. sumuruiskutusmenetelmää käyttäen, s.t.s. ruiskutukset tehdään ohuesti, eikä pyritä yhdellä kertaa maalaamaan pintaa täysipeittoiseksi, sillä vahvasti maalatessa väri valuu. Kun molemmat ruiskutukset on suoritettu, on pinta kaunis ja korkeakiiltoinen.

Ellei maalattava pinta ole sileä, vaan vaatii tasotuksen, suorite­taan pohjustus seuraavalla tavalla:
Kun kaikki öljy, rasva ja ruoste on poistettu, sivellään pelti­pinta, ohuesti DECO Auto Pohjustuksella No 618 (Primer) ja saes senjälkeen kuivua vähintäin 2 tuntia. Pelti tulee tämän menetelmän kautta täydellisesti suojatuksi ruosteelta ja muodostaa se erinomaisen pohjan jatkuvalle käsittelylle.
Edellämainitun käsittelyn jälkeen täytetään mahdollisesti esiin­tyvät syvennykset DECO Auto Täytevärillä No 1626. Se tasottuu hel­posti, täyttää kaikki epätasaisuudet, eikä halkeile, ei edes paksusti täytettynä. Kun täyteväri on kuivunut, hiotaan hiontapaperilla No 100-150 ja vedellä, jonka jälkeen pinta puhalletaan kuivaksi väriruiskulla. Jos hiottaessa ilmestyy paikkoja, joissa metallipinta paljastuu, ruiskutetaan nämä DECO Oxide Metal Primer'illa, joka kuivuu 10-15 minutissa.
Pinta ruiskutetaan DECO Auto Hiomavärillä No 199 (Surfacer) ohennettuna suhteessa: 2 osaa hiomaväriä ja 1 osa DECO Ohennusta W. Kuivuttuaan vähint. 4 tuntia hiotaan hiontapaperilla No 280 ja vedella.
Jos hiottaessa ilmestyy paIjaita metallikohtia, ruiskutetaan ne DECO Oxide Metal Primer'illa. Mahdolliset epätasaisuudet, jotka vielä tällä asteella voidaan havaita, täytetään DECO Autokitillä (Putty).
Lopuksi puhdistetaan pinta hiontatomusta pesemällä se vedellä, minkä jälkeen sen tulee perinpohjin kuivua erikoisesti liitoskohdista.
Käyttämällä ylläesitettyä pohjustusmenetelmää saadaan hyvä pohja, joka on valmis ruiskutettavaksi KIMMO'lla. Ruiskutus suoritetaan samalla tavalla kuin pohjustamattomalle pinnalle.
Jotta oikea vivahdus saataisiin esiin on väri ennen käyttöä sekoitettava pohjaa myöten.
Jos viivausta tahi tekstausta suoritetaan, on tämä tehtävä myös KIMMO Emalilla.


B. Vanhat autot.

Öljyvärillä maalatuista autoista, jotka tahdotaan maalata KIMMO Emalilla ruiskutusta varten, poistetaan kaikki vanha väri ja pohjustus TUHO Värinpoistajalla. Senjälkeen pestään huolellisesti bensiinillä ja pohjustetaan edelläolevien ohjeitten mukaan sekä ruiskutetaan kuten kohdassa "uudet autot" mainitaan.
Nitroselluloosaväreillä maalatut autot, joissa ei ole muita vikoja kuin halkeamia värissä tahi jotka muusta syystä tahdotaan maalata uudelleen, hiotaan, pestään ja saavat kuivua, jonka jälkeen ne ruiskutetaan KIMMO Emalilla.


Automaalaus silveltimellä.
Automaalaus KIMMO Emalilla siveIyä varten tapahtuu samalla tavalla kuin ruiskuttaessakin, sillä eroavaisuudella, että toinen sively - jos kaksi sivelyä tarvitaan - suoritetaan vasta sitten kun ensimäinen sively on kuivunut yli yön.

Sileitä pintoja ei tarvitse pohjustaa; jos pohjustus on tarpeellinen, suoritetaan se samalla tavalla kuin edellä on kerrottu ruiskumaalauksesta.
Mikäli väri kaipaa ohentamista, on käytettävä KIMMO Ohennusta sivelyä varten.


Huonekalujen maalaus.

Huonekalujen maalaus KIMMO Emalilla suoritetaan aivan samalla tavalla kuin kaikilla muilla emaliväreillä, siis:
1) Havupuisissa huonekaluissa lakataan oksat Oksalakalla No 960.
2) Pohjamaalaus tärpättipitoisella öljyvärillä.
3) Täytemaalaus (spaklaus) Täytevärillä, joker kuivuttuaan hiotaan
4) Pohjustus emalipohjavärillä. Pohjavärin kuivuttua pyyhitään hiomajätteet pois.
5) Maalaus tavalliseen tapaan KIMMO Emalilla.

Sekä ruisku- että sivellinmaalauksessa seurataan samaa menettelytapaa. Pohjustukseen nähden vain on huomattava mitä edellä on sanottu automaalauksista.

Moottori- ja purjeveneiden maalaus.
Veneiden maalaus KIMMO Emalilla suoritetaan samalla tavalla kuin millä muulla emalivärillä tahansa. — Venemaalauksissa käytetään yleensä Sivellin-KIMMOa, mutta kenellä on ruisku, voi tietysti käyttää ruisku-laatua.


Koneiden, rautasänkyjen ja polkupyörien maalaus.

A. Uudet koneet.
Työn kulku on seuraava:
1) Kun kaikki öljy, rasva ja ruoste on poistettu, pohjustetaan pinta ohuesti DECO Pohjustuksella No 618 (Primer} ja saa kuivua, mieluimmin yli yön.
2) Kaikki mahdolliset epätasaisuudet täytetään DECO Täytevärillä No 1626. Kun täyteväri on kuivunut, hiotaan se vesihiontapaperilla No 100-105 ja vedellä.
3) Pinta ruiskutetaan DECO Hiomavärillä No 199 (Surfacer) ohennettuna suhteessa: 2 osaa hiomaväriä ja 1 osa DECO Ohennusta W. Kuivuttuaan vähint. 4 tuntia hiotaan vesihuontapaperilla No 280 ja vedellä. Epätasaisuudet, jotka vielä tällä asteella voidaan havaita, täytetään DECO Kitillä (Putty). Lopuksi puhdistetaan pinta hiontatomusta pesemällä se vedellä, minkä jälkeen sen tulee hyvin kuivua, erikoisesti myös liitoskohdissa.
4) Pinta on nyt valmis siveltäväksi tai ruiskutettavaksi KIMMO Emalilla kuten edellä automaalausohjeissa on mainittu.

B. Vanhat koneet.

Jos vanha maali on ehjä ja tasainen, eikä täyttöä tarvita, voidaan koneet sivellä KIMMO Emalilla suoraan pohjustamatta, kun pinnasta on poistettu kaikki öljy, rasva ja lika. Siinä tapauksessa, että pinta täytyy täyttää (spaklata) on parasta, että kaikki irtonainen väri poistetaan ja paljastunut metallipinta käsitellään kuten kohdassa "uudet koneet" on mainittu, jonka jälkeen koko esine ruiskutetaan DECO Hiomavärillä No 190 ja hiotaan ennen maalausta.

D. Uudet rautasängyt.
Uudet rautasängyt, jotka tavallisesti valmistetaan sileästä aineesta, ei tarvitse mitään pohjustusta. On kuitenkin muistettava poistaa kaikki rasva, ruoste ja lika ennen maalausta.

E. Vanhat rautasängyt.
Jos vanha maalaus on lohkeillut ja epätasainen, on ennen maalausta hiottava terävät lohkeamisreunat ja pohjustettava DECO Pohjustuksella No 618, jonka jälkeen täytetään DECO Täytevärillä No 1626. Kuivuttuaan hiotaan pinta vesihiontapaperilla ja vedellä ja annetaan hyvin kuivua ennen maalausta KIMMO'lla.

KIMMO Emalia
valmistetaan 65 vivahdusta, samoja kuin DECO Autoemalivärikartan. Värikartasta eroavia vivahduksia toimitetaan tavallisiin hintoihin tilattaessa vähint. 50 kg. Pienemmistä eristä on hinta 10% korkeampi.
KIMMO värit voidaan sekoittaa keskenään, mutta hyvän tuloksen turvaamiseksi ei KIMMO väriä eikä lakkaa, eikä myöskään KIMMO värijätteitä olisi sekoitettava toisiin emaliväreihin eikä lakkoihin.
Kun KIMMO on nopeasti kuivuvaa, ei voida välttää, että väri huonosti suljetuissa astioissa nahoittuu. Ennen maalausta on nahka huolellisesti poistettava irroittamalla nahka pöytäveitsellä laidoista ja varovaisesti nostettava se pois.
Muista maalaamisen jälkeen sulkea purkin kansi huolellisesti.
Huom. 1: Käyttäkää autonne puhdistamiseen ja puleeraamiseen LUSTRO Autovahaa. Se aikaansaa korkean kiillon ja muodostaa väripintaa suojelevan kalvon, johon ei sade eikä kosteus vaikuta. Auto voidaan pestä useita kertoja välillä uudelleen kiilloittamatta.
Huom. 2: Pegamoidikaton repeämät paikataan parhaiten DECO Autokattokitillä ja lakataan sitten Autokuomulakalla (Auto Top Finish), joka kuivuu yhdessä yössä.

Tampereen Kirjapaino-Oy, 1937.

Ei kommentteja :