6.6.09

Köttkorf förfalskad med anilin.

Åbo Tidning 194, 21.7.1885

Anilin i magen är mycket giftigt, men icke desto mindre förekommer det i korf, som köpes uti hr G:s scharkuteri bod i Åbo. Utom att anilinen i sig sjelf är skadlig och naturligen endast användes, när man behöfver fiffs upp gammalt uselt kött, så innehåller den oftast arsenik.

Men denna tid på året är det en "Guds lycka" för de herrar korfmakare, som ha sitt samvete placeradt - ja vi kunna inte säga hvarutan vi säga helst att de äro totalt samvetslösa, - för dem är det skönt att ha färger att tillgå, hvilka göra indian förgadt kött gångbart-det qvittrar lika, om en och annan får sitta emellan, bara affären går bra. Man sminkar en rutten köttbit, som man sminkar en menniska på teatern.

Men de herrar korffabrikanter, som ockra på menniskors behof och okunnighet genom att begagna sig af dylika försköningsmetoder erinras, att det finnes en by, som bestraffar dylikt strängare än en och annan för närvarande tyckes känna.

Ei kommentteja :