5.9.08

Smakligt.

Hufvudstadsbladet 155, 10.7.1881

För att på wintersmöret få samma gula färg, som tillför sommarsmör, anwänder man färgämnen, och ett dylikt kalladt "annatto", har länge annonserats till salu. Det utgöres, enligt hwad generaldirektlr Berlin uppluft, af fruktköttet af Orleana, hwilket, blandadt med urin, lemnas att stå i sommarwärmen Smörets färgning är, som hwar menniska wäl bör förstå, alldeles onödig och det återstår att se, om man efter denna betan för ögats fjörd åt det gullgula låter det egentliga smakfinnets protester mot den sköna annatto-färgen ohörda dä. Det will mage till
(A. f. F.)

Ei kommentteja :