7.9.08

Maalarien ammattiyhdistyksen kokouksessa... (uutinen)

Päivälehti 105, 8.5.1890

Maalarien ammattiyhdistyksen kokouksessa eilen keskusteltiin miten woitaisiin tehdä eroitus todellisten maalarien ja hutiluksien wälillä, jotka sekä huonolla työllä, että kelwottomalla käytökiellä saattawat koko maalarikunnan maineen pahaan huutoon.

Päätettiin kiertokirjeellä kääntyä työnantajien puoleen pyynnöllä, etteiwät he henkilöä, joka ei ole kahta wuotta ollut opissa, nimittäisi maalariksi, waan joksikin kätyriksi eli oppilaaksi.

Ei kommentteja :