13.9.08

(Ilmoitus, värjäämö)


Hämeen Sanomat 20, 10.3.1885

Allekirjoittaneen Pälkäneen Onkkaalassa olewassa wärjäystoimistossa, jota hoitaa neiti Maria Wiitanen, wastaan otetaan kuten ennenkin kaikenlaatuisia lankoja wärjättäwäksi, kankaita rässättäwäksi sekä wärjättäwäksi ja weraksi walmistettavaksi y.m. Mainitut työt walmistetaan Tampereella olewassa tehtaassani huolellisesti ja pikaisesti. Tampere, Helmikuun 25 p. 1885.
H. Liljeroos.
Huom.! Miesten pukuja otetaan pestäwäksi.
(Aamul. 6 kert. 1 k. wiik, 36 r.)

Ei kommentteja :