5.9.08

Myrkyllistä Wäriä.

Kaiku 80, 7.10.1885

Äskettän osti Tampereella eräs kaupunkilainea kotitarwetta warten punaisenruunia wäriä, joko oli niin myrkyllistä, että wärjääjän kädet siitä turmeltuiwat sekä kaswot, joita kohden myrkyllinen höyry wärjätessä nousi, siitä myöskin wammoja saiwat. Tällä myrkyllisellä wärillä wärjätyt sukat ennättiwät myös jalkaan wedettyinä tehdä pahan waikutuksensa, ennenkin asia huomattiin. Lääkäri, jolta on apua haettu on käskenyt polttaa kaikki mainitulla wärillä wärjätyt waatekappaleet.
(A:lehti.)

Ei kommentteja :