8.9.08

(Ilmoitus värjäriliikkeen avaamisesta)


18, 2.5.1873

Että minä tänään Kirjansitoja Ölander'in talossa Kauppatorin warrella olen awannut wärjattyin pumpuli- ja Willalankain kaupan, sekä että siellä wastaanotetaan kaikenlaista wärjäys-tawaraa warjättäwäksi, painettawaksi y. m., saan täten kunnioitettawalle yleisölle ilmoittaa. Turku 16 päiwänä huhtikuuta 1873.
Joh. Limnell.

Ei kommentteja :