13.4.21

S. O. K:n osastoilta. Laboratorio. S. O. K:n kotivärit.

Osuuskauppalehti 3, 16.2.1922

Osuuskauppalehden viime numerossa ollut S. O. K:n kotivärejä käsittelevä kirjoitus kaipaa parissa kohdassaan hieman täydennystä. Kun siinä m. m. sanotaan, että "S. O. K:n laboratoriosaa suoritetut — — tarkastukset — — pussiväreistä — — ovat osoittaneet etteivät läheskään kaikki pussivärit kotivärjäystä varten sovellu samalla kertaa villan, silkin, puuvillan, pellavan ja puolivillan värjäykseen, kuten pussin kyljessä olevassa tekstissä vakuutetaan, vaan saattavat antaa eri lanka- ja kangaslaaduille aivan eri värivivahduksen, riippuen eri kuitulajien erilaisesta rakenteesta", niin tämä esitys saattaa suppeudessaan helposti aiheuttaa väärinkäsityksen, minkä johdosta pari selittävää sanaa on paikallaan.

S. O. K:n laboratorion toimittamissa väritutkimuksissa on tosiaan havaittu, etteivät kaupassa tavattavat pussivärit useimmissa tapauksissa sovellu samalla kertaa villan, silkin, puuvillan, pellavan, keinosilkin ja puolivillan värjäämiseen, vaikka kaikkien pussivärien käyttöohjeissa niin vakuutetaan. Tämä riippuu tietysti siitä mitä väriaineita pussiväreihin on käytetty, siis väriaineen valinnasta. Muutamat väriaineet värjäävät yksinomaan animalisia (eläin-) kuituja, toiset taas ainoastaan vegetabilisia (kasvi-) kuituja. Eri kuitulajit suhtautuvat siis väriaineisiin eri tavalla riippuen kuitujen erilaisesta rakenteesta, luonteesta ja ominaisuuksista. Muutamat pussivärit värjäsivät kyllä tyydyttävästi puuvillaa, mutta villasta huuhtoutui väri pois kylmällä vedellää käsiteltynä, joten värjättävä esine jäi kokonaan tai melkein kokonaan värittömäksi. Toiset värit taas värjäsivät villan tyydyttävästi, mutta puuvilla huuhtoutui värittömäksi. Juuri pussivärien tällaista suhtautumista eri kuitulajeihin, t. s. animalisiin ja vegetabilisin kuituihin, laboratorio tarkoittaa sillä, etteivät pussivärit sovellu "samalla kertaa" villan ja puuvillan värjäykseen. Ne värit, jotka eivät värjää villaa vaikka värjäävätkin puuvillaa, eivät siis värjää villaa siinäkään tapauksessa ettei puuvillaa ole samaan aikaan väriliemessä lainkaan mukana. Ja samoin päinvastoin.

Laboratorion värjäyskokeet ovat siis osoittaneet, ettei kyseellisten pussivärien vika ole ainoastaan siinä, että eri kuitulajit saavat värjättäessä eri värivivahduksen, vaan itse asiassa siinä, että joku kuitulaji jääkokonaan tai melkein kokonaan värittömäksi. On kyllä olemassa sellaisiakin väriaineita, jotka värjäävät tyydyttävästi sekä animalisia että vegetabilisia kuituja, ja usein muodostetaankin väriainesekoituksia, jotka tähän pystyvät. Mutta tällöin, siis käytettäessä sellaista väriainetta tai väriainesekoitusta, joka todellakin soveltuu eri kuitulajien värjäämiseen, nämä kuitenkin usein saavat eri värivivahduksen. Tämä "virhe" esiintyy siis sellaisissa kankaissa, joissa on — kuten esim. puolivillaisissa — sekä animalisia että vegetabilisia kuituja. Mutta tämä värivivahdusten eroavaisuus voidaan saada hyvinkin vähäiseksi valitsemalla sopivia väriaineita ja useissa tapauksissa se onkin ehdoin tahdoin tavoiteltua, senvuoksi että se saattaa tehdä varsin miellyttävän vaikutuksen.

Ylläolevasta täydennyksestä käynee nyt itsestään selville, minkävuoksi S. O. K:n koti väripakkaamon värit on luokiteltu "villaväreihin", "puolivillaväreihin" ja tulevaisuudessa mahdollisesti kauppaan laskettaviin "puuvillaväreihin".

Ei kommentteja :