13.4.21

Kodin osasto. Kotitalouskeksintöjä. 380. Miten wärjätyt pumpulilangat saadaan wärinsä pitämään.

Pellervo 7, 1.4.1922

Wälistä sattuu, että ostetut wärilllset pumpulilangat eiwät ole wärinsäpitäwiä. Kun niitä epäillään tällaisiksi, menetellään seuraawasti: Langat laitetaan pataan, jossa on wettä niin paljon, että langat hywin peittymät. Suolaa pannaan joukkoon noin 100 gr kutakin 5 wesilitraa kohti. Kiehutetaan lankoja tunnin aika. Langoista lähtee tällöin wäriä weteen, mutta lankojen yhä kiehuessa ottaa wäri uudelleen kiinni ja näinollen wäri tulee pysywäiseksi. Lankojen pitää antaa olla samassa wedessä jäähtymiseen asti, minkä jälestä ne otetaan pois, huuhdellaan ja kuiwataan.

- L.

Ei kommentteja :