10.1.20

Myrkyllistä sinkkivalkosta. Tuodaan Hollannista.

Maalarien viesti 1, 1915

Viime lehdessä kerroimme käyneen ilmi, että myrkyllistä sinkkivalkosta on käytännössä jo täällä Suomessakin; Kotiniemen kasvatuslaitoksen maalaustöissä oli sitä nimittäin käytetty, ja myös muuallakin, kuten nyt on selville käynyt. Tiedustelimme Yleisten rakennusten Ylihallitukselta, että mistä sellaista sinkkivalkosta on tuotu maahan ja minkälaisella merkillä se on varustettu. Vastaukseksi olemme saaneet vastaanottaa seuraavat kirjelmät:

"Suomen
Yleisten rakennusten
Ylihallitus

Helsinki, Jouluk. 22 p:nä 1914

Suomen Maalarintyöntekijäin liittotoimikunnalle.

Kirjeenne johdosta kuluvan joulukuun 1 päivältä saa Ylihallitus lähettää jäljennökset Kuopion lääninrakennuskonttorin ja Hämeen lääninrakennuskonttorin Esimiesten kirjeistä kuluvan joulukuun 11 ja 17 päiviltä, joista kirjeistä saadaan vastaukset kirjeessänne tehtyihin kysymyksiin.
W. Barmin."
- Lääninrakennuskonttori Kuopiossa.

Kuopio, jouluk. 11p. 1914.

Yleisten rakennusten
Ylihallitus.

Ylihallituksen kirjeen kuluvan kuun 4 päivältä n:o 4193 johdosta saan ilmoittaa että:
Maastricht sinkkivalkoista (arsenikkipitoista)
Blanc de Zink A viheriä leima
" " " I puna "
ja " " " B valkea "
joita on täällä käytetty ja yksityisiltä vieläkin käytetään maalauksissa, tuodaan, mikäli minulle on ilmoitettu, Hollannista Rotterdamin kautta.

S. von Nandelstadh".

"Hämeen Läänin
Lääninrakennuskonttori.

Hämeenlinna, joulukuunn p:nä i9i4.

Yleisten rakennusten
Ylihallitukselle.

Ylihallituksen kirjelmän johdosta t.k. 4 p:ltä saan kunnioittaen ilmoittaa seuraavaa:

Tiedustelujen tuloksena olen saanut selville, että kysymyksessä oleva arsenikkipitoinen sinkkivalkea, joka on ostettu Kotiniemen laitokselle Vilppulan Osuuskaupasta, on sinne vuorostaan ostettu O. Y. D. Vinteriltä Epilästä, kuten myötä liitetty kirjeen jäljennös osoittaa. Viimeksi mainittu toiminimi taas ilmoitti tuottaneensa mainitun väriaineen suoraan Hollannista, huomauttaen samalla että se sisältää ainoastaan 50% sinkkivalkeaa. Väriaineen tuntomerkki on vihreä lakkaleima suoraan astian kannessa ristiin vedettyjen nauhojen päällä sekä leiman alla oleva merkki A/I. Samassa yhteydessä sopinee mainita, että eräs toinen laji, jossa vihreän lakkaleiman alla on merkki M -/-, on tutkittaessa osottautunut arsenikista vapaaksi.
S. Michailov.
v.t."

Vilppulan Osuuskauppa r.l.
Vilppula.

Vilppula jouluk. 11 p. 1914.

An 3 ast. Sinkkivalkosta A 1 vih. leima.

Suomen Osuuskauppojen keskusosuuskunta on ostanut tavaran Osakeyhtiö D. Vinteriltä Epilästä ja on se tullut tänne Vilppulaan suoraan Epilästä. Tynnyrin kansi on nauhalla ristiin vedetty ja keskellä kannessa viheriäinen leima alla merkki A.

Kunnioituksella
Vilppulan Osuuskauppa r.l.
K:tta Vihtori Vuorela."

Edelläolevista kirjelmistä käy selville, että kysymyksessä olevaa myrkyllistä sinkkivalkoista tuodaan Hollannista ja että sen tuntomerkki on vihreä lakkaleima astian kannessa ja leiman alla merkki A/I. Kuten Hämeen Läänin Rakennuskonttorin kirjelmästä käy esiin, on eräs toinen laji sinkkivalkoista myös varustettu vihreällä leimalla, mutta siinä on merkki M -/-, ja se laji ei ole arsenikkipitoista.

Kuopion Läänin rakennuskonttorin kirjelmä taas selittää arsenikkipitoisiksi myös punaisella leimalla ja merkillä I sekä valkealla leimalla ja merkillä B varustetut sinkkivalkoiset. Vapaata arsenikista siis ei olisi paitsi edellämainittu viheriä leima M-/-.

On syytä painaa muistiin näiden myrkyllisten lajien merkit, ja olla varovainen niitä tvlyttäessä, jotta ei esim. ruokaillessa ja tupakoidessa käsitellä väriin tahraantunein sormin voileipiä ja savukkeen suukappaleita, sillä siten voi arsenikkimyrkkyä joutua ruansulatuselimiin ja aiheuttaa sairauksia. Vaarallista tietenkin on myös hengittää tällaisen myrkyllisen sinkkivalkosen pölyä, jota helposti voi saada keuhkoihinsa esim. astiaa avattaessa ja väriä sekottaessa. Koska mainittu sinkkivalkonen on katsottu terveydelle vaaralliseksi vielä silloinkin kun sillä maalattu pinta on kuivunut, niin paljon vaarallisempaa se luonnollisesti on irtonaisena pölynä ja juoksevana värinä. Jos kerran on terveydelle vaarallista asua sellaisessa huoneessa missä mainitunlaista sinkkivalkosta on maalauksessa käytetty, kuten on lääkintöhallitus lausunut Kotiniemen laitoksen suhteen, niin vielä enempi on tietenkin vaarassa niiden työntekijäin terveys, jotka joutuvat moisella myrkkysekotuksella työskentelemään.

Varokaa siis, työntekijät, myrkyllistä sinkkivalkosta, ja oikeastaan olisi pyrittävä saamaan se pois käytännöstä.

Sv. L—nen.

Ei kommentteja :