18.6.19

Omatekoinen hydrosulfiti.

Kutoma- ja paperiteollisuus 8, 1915

Kuten tunnettua on valmistetaan värien vaalentamiseen ja kyyppivärien hauteeseen tarvittavia hydrosulfiti siten, että sinkin annetaan vaikuttaa natriumsulfitiliuokseen, josta vesiliuoksesta natriumhydrosulfiti syntyy sammutetulla kalkilla. Saatu liuos on hyvin kestämätön, joten tehtaat yhä enemmän ovat ruvenneet käyttää saksalaisten valmistamaa kiinteää ja kestävää hydrosulfitia, joka esiintyy erinimisenä kaupassa. Kun sota keskeytti hydrosulfitin saannin ovat tehtaat jälleen olleet pakoitettuja itse valmistamaan tarvitsemansa hydrosulfitin. Niin kauan kuin natriumbisulfitisuolaa oli saatavissa ei hydnosulfitistä ollut puutetta. Ja monet tehtaat, jotka ennen olivat vaan käyttäneet saksalaista tuotetta, huomasivat nyt, että omatekoinen hydrosulfiti oli yhtä tehokas ja saksalaista tuotetta melkoista halvempikin. Tosiasia, josta tämän lehden palstoilla muuten monta kertaa jo oli huomautettu.

Vähitellen alkoi kuitenkin natriumibisulfitinkin saanti käydä vaikeaksi. Mitä nyt keinoksi? Hätä keksi keinon. Meikäläiset sulfititehtaat valmistavat rikkidioksidia, jota he käyttävät, sellulosakeittoonsa. Rikkidioksidi on, kuten tiedetään, natriumibisulfitin hapan osa. Johtamalla rikkidioksidia soodaliuokseen voivat sulfititehtaat varsin helposti valmistaa hydrosulfitiin tarvittavaa natriumhisulfitiliuosta. Sakottamalla siihen jauhettua sinkkiä (viilajauhetta) ja sammutettua kalkkia, syntyy siitä hydrosulfiti tunnettuun tapaan.

Tätä keinoa ovat monet tehtaamme jo pitemmän aikaa, sodan kestäessä hyväkseen käyttäneet. Mikäli tiedämme on Lielahden sulfitisellulosatehdas lähellä Tamperetta erikoisesti varustautunut natriumbisulfitiliuoksen valmistamiseksi. Kääntymällä tämän tehtaan puoleen voidaan siis tämä pulmallinen kysymys saada ratkaistuksi.

Emme saata tämän ohessa olla huomauttamatta. että meille Suomeen välttämättä olisi saatava kemiallinen tehdas, joka valmistaa tavallisimmat tehtaissamme käytettävät kemialliset tarveaineet. Olotila, johonka tällaisen puutteessa nykyisin olemme joutuneet uhkaa perikadoilla useita tärkeitä teollisuus aloja.

Ei kommentteja :