30.7.18

Metsän kysyntä Yhdysvalloissa laajenee

Pelto ja koti 11, 1917

Suoranaisena seurauksena sota-ajasta, nousee puutavaran kysyntä tavattomasti, joten sellainenkin puu josta ennen ei saatu mitään kannattaa ottaa talteen. Nykyisillä poikkeusajoilla on vaikutuksensa myöskin metsätalouteen, sillä suoranaisesti johtuneena sodasta, on ilmaantunut useita aloja, joihin tarvitaan suunnattomat määrät useamman erilaista puutavaraa. Erikoisesti nykyään puutavaraa tarvitaan armeijalle asuntojen rakentamiseen harjotusleireille, puulaivojen valmistukseen, pyssyjen valmistukseen, vankkureiden ja ulkohuoneustojen valmistukseen armeijalle, räjähdysaineiden valmistamiseen armeijalle ja laivastolle, astioiden valmistamiseen lasi- ja metalliastioiden tilalle, joista aineista on puute, ja värien valmistamiseen, jonka tuotanto Saksasta sodan takia on kokonaan lakannut.

Tarve tuo mukanaan aina uusia keksintöjä. Niinpä esim. nykyään hienoimmat naiset käyttävät osage appelsiinipuusta valmistetulla värillä värjättyjä villavaatteita, tullen siitä erittäin hyvää keltaista ja viheriää väriä, jonka arvo on vasta viime aikoina tultu tuntemaan.

Saksan pähkinäpuun arvo on ollut aina tunnustettu, mutta oi koskaan se ole päässyt sellaiseen arvoon kuin nykyään. Pähkinäpuitta käytetään suurimmaksi osaksi pyssyjen puuosien valmistukseen.

Tavallisen lautatavaran kysyntä on kasvanut tavattomasti, etupäässä höyläämättömien ja alhaisten lajien. Hallitus tarvitsee sellaista lautaa noin 250 miljoonaa jalkaa yksistään harjoituskasarmien tekoon, 675,000 miehiselle armeijalle, joita harjoitetaan. North Carolinan petäjää, kellasta petäjää, fir’iä, Uuden Englannin kuusta ja hemlockia tullaan pääasiassa käyttämään kasarmien rakentamiseen. Hallitus on asettanut seuraavat hinnat, jolla se ostaa lautoja: etelävaltioiden petäjälle $20; North Carolinan petäjälle $22.50; fir'ille $l9; kuuselle $25; ja hemloekille ja muille pohjoismetsäpuille $20.

Paitsi edellämainittua määrää puutavaraa kasarmien rakennuksiin, tarvitsee hallitus armeijalle ulkohuoneiden y. m. rakennuksiin noin 175 miljoonaa jalkaa, sekä rannikkoasemille 100 miljoonaa jalkaa.

Laivarakennuksiin tarvitaan myöskin tavattomasti puutavaraa, sillä nykyään jo rakennettavaksi päätettyjen 250:n puulaivan rakentamiseen tarvitaan noin 400 miljoonaa jalkaa, sillä yhteen laivaan lasketaan tarvittavan noin 1,500,000 jalkaa.

Ilmalaivoja on jo päätetty rakentaa 25,000 ja lasketaan niihinkin tarvittavan tuhat jalkaa ja enemmän parasta puutavaraa jokaiseen, joten siis täydytään ostaa noin 30,000 jalkaa puutavaraa. Kuusta käytetään enimmän ilmalaivoihin, sillä se on lujinta puuta painoonsa nähden ja maksetaankin joistakin lajista kuusista aina $l50 tuhannelta jalalta. Hallitus arvelee saavansa sitä $90:11a tuhat jalkaa.

Ilmalaiva-asemien rakentamiseen myöskin tarvitaan noin 120 miljoonaa jalkaa lautaa.

Koivua on alettu käyttämään-, pähkinäpuun lisäksi pyssyjen valmistuksessa ja on siis senkin kysyntä kasvanut huomattavasti viime vuosina. Kaikkiaan lasketaan hallituksen tarvitsevan ostaa nyt jo tekeillä oleviin yrityksiin noin kaksi tuhatta miljoonaa jalkaa puutavaraa, joka luonollisesti tullaan ostamaan suurilta (puutavarakemotteliijoirta, juuri niiltä, jotka sotavoitoista nauttivat. Raaka-aineet saavat ne joko hallitukselta aikoinaan varastamasta metsästä tai sitten keinottelemalla vähävaraisilta uutisasukkailta y. m. pieniltä metsien myyjiltä.

Ei kommentteja :