28.7.18

En billig och god färg för landtmannabyggnader

Pellervo 5, 1909

En billig och god färg för landtmannabyggnader beredes enligt en svensk tidning på följande sätt: 5 liter mjölk och ½ kg cement samt någon färg, t. ex. gulockra eller hvad man nu vill använda, hopblandas. Men då cementen ständigt vill sjunka i botten, måste färgblandningen under tiden för påstrykningen ständigt omröras. Påstrykningen-sker med vanlig pensel eller kalkborste. Ungefär 6 timmar efter påstrykningen har färgen redan så torkat, att regn icke längre skadar densamma. Erfarenheten har visat, att denna målning, som icke blir dyrare än vanlig kalkstrykning, är lika god som oljefärg och att byggnader, som blifvit bestrukna med densamma, icke ännu ens efter 20 år kunna uppvisa det minsta spår till röta. Oskummad mjölk är bättre till blandningen än skummad eller kärnmjölk, emedan den förstnämnda gör cementet mera elastiskt. Vatten duger icke att användas i stället för mjölk.

Ei kommentteja :