14.11.16

Nationalfärger.

Hufvudstadsbladet 13, 14.1.1914

PETERSBURG, 13 jan.
Marinministeriet har till ministerrådet inlämnat en framställning om fastställande af nationalfärger för Ryssland. En vid justitierninisteriet tillsatt särskild konferens har ansett att Rysslands nationalfärger äro svart, gult och hvitt, hvarernol en vid marinministeriet nedsatt kommission i frågan ej kommit till enighet.

Ei kommentteja :