13.11.16

Färgernas verkningar på själ och kropp.

Hufvudstadsbladet 287, 20.10.1912

En framtidens läkarvetenskap.

Det finnes ett slags praktisk kur mot vissa sjukdomar, hvilken hvrar på rått användande af färger och som därför kadas färgterapi. Som vetenskap är konsten ännu mycket ung, i verkligheten existerar den redan sedan oberäknelig tid.

Hos kineserna är bruked att måla öfver dem som insjuknat i kopporna, med röd färg urgammalt. I Australien och i Tonking brukade man besmörja barn, som hade mässlingen, med hundblod. Rumänerna dra en röd skjorta på mässlingssjuka barn. Spanska gör man detsamma och ger dem dessutom in saften af granatäpplen (för dess röda färgs skull).

Den vetenskapliga uttydningen och förklaringen af dessa bruk har slutligen fört till färgterapin, det vill säga till behandling af sjukdomar medelst vissa färger eller med färgadt ljus.

D:r Laumonier påvisar nu i Revue, att man vid vissa hudsjukdomar uppnått stor framgång genom rödt ljus. Blått och violett ljus verka som bakteriedödare, under det att grönt ljus bringar ro och sömn. Allt delta sammanhänger med färgernas psykiska inverkan.

Rödt verkar i allmänhet uppretande på människor och djur. Genom den röda färgen blir inte adlenost tjuren retad och upprörd, utan elefanten, hästen, hunden, tuppen m. f. djur tida äfvenledes af den röda färgen. Under en ofärgad glaskupa kunna spindeln och getingen lefva i fred och ro med hvarandra. Men sätter man öfver dem en scharlakansröd kupa, så rusa de nä hvarandra och strida, tills en af dem ligger död på platsen.

D:r Laumonier tror, att man i framtiden kommer att vida mer än hvad som hittills skett använda färgarna i läkekonstens tjänst, och detts såväl i terapeutiskt syfte - man skall t. ex. i sjukhusen inrätta olika färgade salar - som äfvend psykiskt, i det att man målar skolrummen gröna (man då komma ju barnen alt somna!), arbetsrummen och parlamenten åter malvafärgade, emedan denna färg verkar lugnande och dämpar lidelserna.

Ei kommentteja :