16.11.16

Havens färger.

Hangö-Bladet 75, 2.7.1914

Skalden sjunger om "havets blåa bölja", men havet är visst inte alltid blått. Det kan iakttagas många olika färger på haven och många intressanta förhållanden ha iakttagits i sammanhang därmed.

Medelhavet äger den verkligt blåa färgen och denna har hänförts till två orsaker. Den ena är, att mycket stora floder flyta ut i detsamma. Den andra är, att detta av land så gott som inneslutna hav, utsatt som det är för det kraftiga solljuset, har den största avdunstningen av alla hav. Genom försök har fastställts, att Medelhavets vatten är tyngre och saltare än Atlantens, vilket är en viktig faktor ifråga om orsaken till dess färg.

Jämsides med grönt och blått, kan man iakttaga andra färger hos jordens sjöar och hav. I januari 1909 observerades en och en halv svensk mil bred och oerhört lång ström av gult vatten, som flöt parallellt med Golvströmmen. Den räckte från Kap Florida till Kap Hatteras och åstadkorns otvivelaktigt genom en omvälvning på havsbottnen, troligen vulkanisk. Den varade några veckor.

År 1901 blev havet utanför Kalifornien nästan svart. Hela viken vid Santa Cruz antog denna bläckfärg och fisket tog slut. I detta fall kunde man icke finna den verkliga orsaken till fenomenet.

Den maltröda färgen på Röda havet, av vilken det fått detta namn, påstås bero på närvaron av millioner sinom millioner mikroskopiska alger.

Gula Havet i Kina säges hava sin färg alt tacka de massor av lerigt vatten, som den stora floden Jangt-Se-Kiang gjuter ut i havet. Många vetenskapsmän äro emellertid av den mening, alt färgen bör tillskrivas de levande organismer, som frodas i dess vatten.

I allmänhet kan man säga, alt vattnets blå färg står i bestämt förhållande till dess salthalt. I tropikerna gör den väldiga avdunstningen, orsakad av det brännande solskenet, vattnet mycket saltare än som är fallet under nordligare och sydligare breddgrader. Omkring 30 grader norr och söder om ekvatorn äger vattnet en utsökt azurfärg. Utanför dessa breddgrader avlar den blåa färgen och övergår i grönt. Kring polerna äro haven nästan lika klart gröna, som tropikernas hav äro blåa.

Ei kommentteja :